Posiedzenie nr 2/2012 Zarządu TPZL”Jastrzębiec”

Posiedzenie nr 2/2012 Zarządu TPZL”Jastrzębiec”

Informuję, że najbliższe posiedzenie Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec” odbędzie się w piątek 24 lutego 2012 roku, o godz. 18.00 w Diecezjalnym Ośrodku profilaktyki i Wychowania im. Św. Józefa w Lipinkach. W posiedzeniu wezmą...
Owocne obrady I Walnego Zgromadzenia „Jastrzębca”

Owocne obrady I Walnego Zgromadzenia „Jastrzębca”

5 lutego odbyło się I Walne Zgromadzenie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec”. Wzięło w nim udział 21 Członków Założycieli oraz 6 sympatyków i kandydatów na członków Towarzystwa „Jastrzębiec”. Troje z nich złożyło deklaracje...