Członkowie

 Członkowie Zwyczajni Towarzystwa „Jastrzębiec”

 

 1. Krystyna Babiś – pielęgniarka
  Członek Założyciel Towarzystwa „Jastrzębiec” 6 listopada 2011 roku
  Członek Zarządu Towarzystwa „Jastrzębiec” od 2013 roku 
   
 2. Barbara Bartuś – poseł na Sejm RP
  Członek Towarzystwa „Jastrzębiec” od 24 lutego 2012 roku
   
 3. Krzysztof Bieniek
  Członek Towarzystwa „Jastrzębiec” od 16 marca 2013 roku
    
 4. Kazimierz Białoń – przedsiębiorca
  Członek Założyciel Towarzystwa „Jastrzębiec” 6 listopada 2011 roku
   
 5. Witold Bochenek – doktor geografii, dyrektor stacji PAN w Szymbarku
  Członek Założyciel Towarzystwa „Jastrzębiec” 6 listopada 2011 roku
  Członek Komisji Rewizyjnej w latach 2011-2017
   
 6. Stanisław Brzegowski – przedsiębiorca, Prezes Fundacji im. ks. J. Patrzyka
  Członek Założyciel Towarzystwa „Jastrzębiec” 6 listopada 2011 roku
   
 7. Wiktor Bubniak – fotograf
  Członek Założyciel Towarzystwa „Jastrzębiec” 6 listopada 2011 roku
  Członek Komisji Rewizyjnej w latach 2011-2017
   
 8. Andrzej Czechowicz – pracownik TP SA
  Członek Towarzystwa „Jastrzębiec” od 24 lutego 2012 roku
   
 9. Mirosław Deda – urzędnik
  Członek Towarzystwa „Jastrzębiec” od 16 marca 2013 roku
   
 10. Sławomir Deda – nauczyciel geografii I LO im. M. Kromera w Gorlicach
  Członek Założyciel Towarzystwa „Jastrzębiec” 6 listopada 2011 roku
   
 11. Piotr Dybaś
  Członek Towarzystwa „Jastrzębiec” od 13 maja 2013 roku
   
 12. Andrzej Gurbisz – leśnik w Magurskim Parku Narodowym
  Członek Założyciel Towarzystwa „Jastrzębiec” 6 listopada 2011 roku
  Członek Zarządu Towarzystwa „Jastrzębiec” od 2017 roku

    
 13. Czesława Jurusik – sołtys wsi Lipinki
  Członek Założyciel Towarzystwa „Jastrzębiec” 6 listopada 2011 roku
   
 14. Kazimierz Knapik – emeryt
  Członek Towarzystwa „Jastrzębiec” od 12 kwietnia 2017 roku
   
 15. Tomasz Knapik – inżynier PGNiG
  Członek Założyciel Towarzystwa „Jastrzębiec” 6 listopada 2011 roku
  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej od 2011 roku
   
 16. Joanna Ludwin-Sendecka – księgowa
  Członek Założyciel Towarzystwa „Jastrzębiec” 6 listopada 2011 roku
   
 17. Anna Kosztyła – nauczycielka szkoły ponadgimnazjalnej w Krośnie
  Członek Założyciel Towarzystwa „Jastrzębiec” 6 listopada 2011 roku
   
 18. Małgorzata Markowicz
  Członek Towarzystwa „Jastrzębiec” od 15 grudnia 2012 roku
   
 19. Tomasz Markowicz
  Członek Towarzystwa „Jastrzębiec” od 15 grudnia 2012 roku
  Członek Komisji Rewizyjnej od 2017 roku
   
 20. Bronisława Mika – księgowa
  Członek Założyciel Towarzystwa „Jastrzębiec” 6 listopada 2011 roku
   
 21. Filip Nawab – urzędnik
  Członek Towarzystwa „Jastrzębiec” od 24 lutego 2012 roku
   
 22. Stanisław Niemiec
  Członek Towarzystwa „Jastrzębiec” od 15 czerwca 2016 roku
   
 23. Łukasz Piróg – inżynier
  Członek Towarzystwa „Jastrzębiec” od 24 lutego 2012 roku
   
 24. Marian Popielarz – emerytowany górnik z Bytomia
  Członek Towarzystwa „Jastrzębiec” od 30 lipca 2012 roku
   
 25. Piotr Popielarz – nauczyciel, redaktor naczelny NIS Lipinek
  Członek Założyciel Towarzystwa „Jastrzębiec” 6 listopada 2011 roku
  Prezes Towarzystwa „Jastrzębiec” od 2011 roku
   
 26. Daniel Pyznar – nauczyciel
  Członek Towarzystwa „Jastrzębiec” od 15 czerwca 2016 roku
   
 27. Karolina Stępkowicz – pracownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipinkach
  Członek Założyciel Towarzystwa „Jastrzębiec” 6 listopada 2011 roku
   
 28. Jacek Szary – właściciel firmy Mediapixel Kraków
  Członek Założyciel Towarzystwa „Jastrzębiec” 6 listopada 2011 roku
   
 29. Jan Szkaradek – Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Biecz
  Członek Założyciel Towarzystwa „Jastrzębiec” 6 listopada 2011 roku
  Członek Zarządu Towarzystwa „Jastrzębiec” w latach 2011-2017
  Członek Komisji Rewizyjnej od 2017 roku
    
 30. Paweł Śliwa – adwokat, radny Województwa Małopolskiego, Sędzia Trybunału Stanu
  Członek Założyciel Towarzystwa „Jastrzębiec” 6 listopada 2011 roku
   
 31. Jan Ślusarz – emerytowany wojskowy, Prezes Klubu HDK Lipinki, radny Gminy Lipinki, działacz LOK
  Członek Założyciel Towarzystwa „Jastrzębiec” 6 listopada 2011 roku
  Wiceprezes Towarzystwa „Jastrzębiec” od 2011 roku

   
 32. Piotr Ślusarz – urzędnik US w Gorlicach
  Członek Towarzystwa „Jastrzębiec” od 16 marca 2013 roku
   
 33. Tomasz Świerzowski – nauczyciel, radny Gminy Lipinki, trener ULKS Lipinki
  Członek Założyciel Towarzystwa „Jastrzębiec” 6 listopada 2011 roku
   
 34. Maria Trzaskoś – doktor nauk rolniczych Katedry Łąkarstwa AR w Szczecinie
  Członek Założyciel Towarzystwa „Jastrzębiec” 6 listopada 2011 roku
   
 35. Jan Woźniak – działacz Klubu Motocyklowego „Kings of Roads” FG Gorlice
  Członek Założyciel Towarzystwa „Jastrzębiec” 6 listopada 2011 roku
   
 36. Maria Zajdel – ekonomistka, dyrektor w spółce „Wafro” Brzozów
  Członek Założyciel Towarzystwa „Jastrzębiec” 6 listopada 2011 roku
  Skarbnik Towarzystwa „Jastrzębiec” od 2011 roku
   
 37. Piotr Zajdel
  Członek Założyciel Towarzystwa „Jastrzębiec” 6 listopada 2011 roku

   

Zmarli członkowie Towarzystwa „Jastrzębiec”:

 

 1. † Jan Knapik – inżynier, były poseł na Sejm RP z ramienia SLD
  Członek Założyciel Towarzystwa „Jastrzębiec” 6 listopada 2011 roku
  Członek Zarządu Towarzystwa „Jastrzębiec” w latach 2011-2012
  Zmarł 7 grudnia 2012 roku