Składka na tacę przeprowadzona w kościele parafialnym w Lipinkach w Środę Popielcową 1 marca z przeznaczeniem na porządkowanie starego cmentarza wyniosła 1203,20 zł.

Cała suma wpłacona została na konto bankowe Towarzystwa „Jastrzębiec” i wykorzystana zostanie na wykaszanie terenu cmentarza, prace porządkowe i ratowanie nagrobków. O konkretnym przeznaczeniu zebranych pieniędzy zadecyduje na kwietniowym spotkaniu Zarząd TPZL.

Dziękujemy mieszkańcom parafii Lipinki za hojność i zrozumienie dla idei przywracania dawnego blasku zaniedbanemu staremu cmentarzowi, a Ks. Proboszczowi Wacławowi Śliwie za ogłoszenie i przeprowadzenie składki. Przypomnijmy, że rok temu kwota zebrana podczas mszy świętych w Środę Popielcową wyniosła tylko 807 złotych.