Cztery projekty ratowania zabytków z Gminy Lipinki otrzymały łącznie milion złotych dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wyniki naboru ogłosili w piątek 14 lipca 2023 roku premier Mateusz Morawiecki wraz z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego Piotrem Glińskim. Na co przeznaczone zostaną pieniądze?

Projekty, które otrzymają dofinansowanie to:

  • 330 tys. zł – zagospodarowanie terenu przy Kościele pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Wójtowej,
  • 300 tys. zł – konserwacja techniczna i estetyczna ikonostasu Cerkwi Greckokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Rozdzielu,
  • 220 tys. zł – opracowanie dokumentacji techniczno-konserwatorskiej wraz z częściowym wykonaniem remontu elewacji zabytkowego Kościoła pw. WNMP w Lipinkach,
  • 150 tys. zł – remont zabytkowej Kaplicy Straszewskich na cmentarzu w Lipinkach.

Gratulujemy władzom samorządowym z Wójtem Gminy Lipinki Czesławem Rakoczym na czele pozyskania środków na ratowanie zabytków naszej gminy. Podziękowania należą się również Poseł na Sejm RP Barbarze Bartuś za wspieranie gminnych wniosków, a także zaangażowanym w tę sprawę parafiom, stowarzyszeniom, radnym, działaczom społecznym i innym, którym dobro lipińskiej kultury leży na sercu.