Fundacja PGNiG wsparła ideę remontu zabytkowej Kaplicy Straszewskich sumą 30 tys. złotych. Dotacja przyznana została Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec”, które od lat zabiega o odnowienie znajdującej się na starym cmentarzu w Lipinkach kaplicy wzniesionej w 1882 roku staraniem pionierki przemysłu naftowego – hr. Jadwigi Straszewskiej.

Dotacja to efekt starań wielu ludzi dobrej woli, wśród których wymienić trzeba panią Magdalenę Zegarską – Wiceprezes Zarządu PGNiG , Jerzego Przybyło – kierownika Kopalni Lipinki i Tomasza Knapika – członka władz Towarzystwa „Jastrzębiec”. Stosowną umowę z Fundacją PGNiG podpisali 14 lipca 2017 roku w imieniu Zarządu TPZL – prezes stowarzyszenia Piotr Popielarz i wiceprezes Jan Ślusarz. Przedziwnym zrządzeniem losu okazało się później, że 14 lipca to dzień śmierci… hr. Jadwigi Straszewskiej, która pożegnała się z ukochanymi Lipinkami w 1903 roku. Przypadek?

Przez ostatnie tygodnie trwały intensywne starania o uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego na prace renowacyjne przy zabytkowej Kaplicy Straszewskich. Żmudne uzgodnienia szczegółów projektu architektonicznego pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Krakowie (delegatura w Nowym Sączu), projektantem i władzami Towarzystwa „Jastrzębiec” przeciągnęły się do października, ale zakończyły pełnym sukcesem.

Na remont Kaplicy Straszewskich TPZL „Jastrzębiec” dysponuje obecnie sumą 50 tys. złotych, z czego 30 tys. zł to dotacja z PGNiG, a 20 tys. zł efekt prowadzonej od pięciu lat kwesty listopadowej na obu lipińskich cmentarzach (7 tys. zł ze zbiórki publicznej przeznaczono w 2014 roku na wykonanie projektu architektonicznego). Kwota ta powinna wystarczyć do remontu dachu kaplicy (wymiana pokrycia, częściowa wymiana i wzmocnienie więźby dachowej, itd.).

1 listopada 2017 roku odbędzie się na cmentarzu komunalnym i cmentarzu parafialnym w Lipinkach VI Kwesta Listopadowa. Władze Towarzystwa „Jastrzębiec” już teraz proszą o życzliwość i hojność wszystkich odwiedzających w ten dzień lipińskie cmentarze. Jednocześnie prezes Towarzystwa „Jastrzębiec” zwraca się z gorącym apelem do wszystkich lokalnych patriotów, radnych, działaczy społecznych, nauczycieli, dyrektorów szkół, pasjonatów historii i każdego, kto chciałby czynem udowodnić swoje przywiązanie do tradycji, o wzięcie udziału w Kweście Listopadowej w charakterze kwestującego. To nie wstyd walczyć o pamięć dla naszych zmarłych!

Sprawa przywrócenia godnego wyglądu zaniedbanej i wołającej o pomstę do nieba Kaplicy Straszewskich powinna stać się dla nas wszystkich sprawą honoru.

Na zgłoszenia czekamy pod nr tel. 600 605 588 lub mailowo: popielarz@elipinki.pl.

Kwesta Listopadowa na rzecz remontu Kaplicy Straszewskich zgodnie z nowymi przepisami została zarejestrowana na Portalu Zbiórek Publicznych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji – nr 2015/3996/OR – LINK