W niedzielę 9 września odbyło się w budynku „starej plebanii” VI w tym roku posiedzenie Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec”. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Komisji Rewizyjnej i ks. dr Jan Edling.

Posiedzenie poświęcone zostało głównie podsumowaniu pracy Towarzystwa w sierpniu, ze szczególnym uwzględnieniem zbiórki publicznej przeprowadzonej na terenie Lipinek i Bednarskiego. Łącznie, wraz z pieniędzmi, które wpłynęły na konto TPZL (także od rodaków z USA), udało się zebrać sumę niemal 9 tys. 400 zł. Pieniądze te zostały przekazane na konto Komitetu Remontu Barokowego Kościoła w Lipinkach.

Obecny na spotkaniu ks. dr Jan Edling, który od kilku lat prowadzi remont zabytkowego kościoła, wyraził na ręce Zarządu podziękowania dla wszystkich kwestujących w Lipinkach i Bednarskim oraz dla mieszkańców tych miejscowości za życzliwość i wsparcie finansowe. Zebrane pieniądze pozwoliły na wyrównanie zobowiązań finansowych za tegoroczne prace malarskie w nawie głównej i kaplicy bocznej, remont zakrystii oraz na pokrycie bieżących wydatków.

Cieszy fakt, że zbiórka zaktywizowała sporą część naszej społeczności, która udowodniła, że sprawa uratowania barokowego kościoła w Lipinkach leży jej na sercu. Przyzwolenie na nieuchronny proces stopniowej degradacji tej zabytkowej świątyni byłoby dla lokalnej wspólnoty Lipinek wielkim wstydem i rażącym zaniedbaniem. Miejsce to, naznaczone obecnością cudownej Figury Matki Bożej Lipińskiej, stanowi element naszej tożsamości nie tylko duchowej, ale także kulturowej i historycznej.

Obecni na zebraniu podjęli decyzję, że II Walne Zgromadzenie Członków TPZL „Jastrzębiec” odbędzie się w niedzielę 18 listopada o godz. 17.30. Zadecydowano również o przeprowadzeniu w sobotę 15 grudnia II Amatorskich Otwartych Szachowych Mistrzostw Ziemi Lipińskiej oraz o przyłączeniu się Towarzystwa do projektu „Aktywne Karpackie NGO”.

Przedyskutowano także dotychczasowy stan prac nad wydaniem w połowie przyszłego roku „Słownika biograficznego Ziemi Lipińskiej 2013”. Projekt ten przewidziany jako upamiętnienie 650-lecia Lokacji Wsi Lipinki zaprezentowany zostanie naszej społeczności pod koniec tego roku po uzgodnieniu wszystkich szczegółów. Prezes TPZL „Jastrzębiec” przedstawił również prowadzone przez siebie działania zmierzające do zebrania jak najobszerniejszej dokumentacji o pochowanym na starym cmentarzu powstańcu styczniowym Ludwiku Mięcie-Mikołajewiczu.

Jeszcze w tym miesiącu będą kontynuowane prace porządkowe Towarzystwa „Jastrzębiec” na starym cmentarzu w Lipinkach, a na 27 września zaplanowana jest wizja lokalna kaplicy Straszewskich z udziałem przedstawiciela Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie (Delegatura Nowy Sącz). Kolejne posiedzenie Zarządu TPZL, które odbędzie się w drugiej połowie października, poświęcone będzie właśnie kwestii ratowania starego cmentarza.