Ośmioro uczestników z gminy Lipinki wraz z opiekunem Arkadiuszem Szurą weźmie udział w tegorocznym międzynarodowym letnim obozie dziecięcym “Tabor”, który odbędzie się w dn. 5-10 sierpnia 2013 roku w zaprzyjaźnionym Sveržowie na Słowacji.

W obozie organizowanym przez Słowaków wezmą udział dzieci z Polski, Czech i Słowacji. Spotkanie i wspólna zabawa mają między innymi na celu integrację i zapoznanie się z elementami kultury innych krajów. Dlatego już w pierwszy dzień uczestnicy będą prezentować miejsca, z których pochodzą.

W programie letniego wypoczynku przewidziano wiele atrakcji. Spośród nich warto wymienić wyjazd na baseny termalne w Bardejowie i zwiedzanie tego średniowiecznego miasta, zajęcia na ściance wspinaczkowej, przegląd talentów, ognisko, grill party, konkursy sportowe i dyskotekę. Młodzi uczestnicy “Taboru” wezmą udział w dniu strażackim, policyjnym, sportowym i francuskim.

Bezpłatny wakacyjny odpoczynek dzieci z gminy Lipinki na Słowacji to efekt podpisanej w kwietniu 2013 roku współpracy pomiędzy wójtem Czesławem Rakoczym reprezentującym naszą gminę i słowackim samorządem ze Sveržowa oraz Towarzystwem “Jastrzębiec” i lokalnym Stowarzyszeniem Sveržowka.