Dwunastu społeczników, niemal wyłącznie członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipińskiej “Jastrzębiec”, wzięło udział w sobotnim porządkowaniu starego cmentarza w Lipinkach.

 
Stary cmentarz w Lipinkach - fot. Wiktor Bubniak

Stary cmentarz w Lipinkach – fot. Wiktor Bubniak

Prawie do końca nie było pewne, czy wiosennej akcji sprzątania naszego cmentarza nie pokrzyżuje deszcz. Pogoda oszczędziła nas jednak i aż do godzin popołudniowych nie padało. Udało się, pomimo niewielkiej frekwencji, wykonać kolejne prace porządkowe. Cały teren starego cmentarza został wykoszony, a wzdłuż południowej i północnej granicy nekropolii usunięto zakrzaczenia i odrosty korzeniowe drzew, które zostaną spalone po wyschnięciu.

Podcięto również gałęzie lip rosnących w starszej części cmentarza, aby odsłonić widok na Kaplicę Straszewskich. Przy tej okazji informujemy, że jeszcze pod koniec kwietnia w sądeckiej delegaturze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków zakończyło się postępowanie dowodowe w sprawie wpisania Kaplicy Straszewskich do rejestru zabytków. Dokumenty zostały przesłane do WUOZ w Krakowie – czekamy na ostateczną decyzję.

W sobotę zebrano również następne tony śmieci. To nadal jednak kropla w morzu, bo po wycięciu chaszczy odsłoniły się kolejne hałdy śmieci, których usunięcie, ze względu na utrudniony dostęp, będzie wymagało sporego wysiłku. Nadal także, choć w mniejszym stopniu, pojawiają się świeże śmieci i w dalszym ciągu część z nich nie ma pochodzenia cmentarnego. Niebywałe, ale są w Lipinkach ludzie, którzy swoje odpady wyrzucają na poświęconą ziemię.

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy swój czas i wysiłek poświęcili dla wspólnego dobra. Trochę żal, że nie było ich tak dużo jak rok temu, ale zapewne zawiniła piątkowa pogoda i niepewność, czy akcja dojdzie do skutku. To nie koniec. O kolejnych działaniach będziemy informować na bieżąco. Jeszcze w tym roku będziemy chcieli wyrównać część terenu starego cmentarza w Lipinkach w taki sposób, aby można było kosić trawę kosiarką ogrodową.

25 maja 2013 roku stary cmentarz w Lipinkach porządkowali:

Jakub Babiś, Krystyna Babiś, Kazimierz Białoń, Witold Bochenek, Andrzej Czechowicz, Andrzej Gurbisz, Tomasz Knapik, Tomasz Markowicz, Piotr Popielarz, Aleksandra Ślusarz, Jan Ślusarz i Piotr Ślusarz