Rusza Kawiarenka Szachowa na „starej plebanii”

Rusza Kawiarenka Szachowa na „starej plebanii”

20 marca 2012 roku rozpoczyna swą działalność Kawiarenka Szachowa, którą poprowadzą Krzysztof Kusiak i Jacek Tyrtania. Wielbiciele królewskiej gry oraz początkujący będą mogli się spotykać co tydzień (we wtorki) w "starej plebanii" w godzinach 16.00-18.00. Na...

czytaj dalej
O starym cmentarzu w Lipinkach na Zarządzie

O starym cmentarzu w Lipinkach na Zarządzie

Na drugim w tym roku posiedzeniu Zarządu Towarzystwa "Jastrzębiec" i Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w piątek 24 lutego, omówiono wspólnie z ks. Proboszczem Wacławem Śliwą plany przywrócenia godnego wyglądu kaplicy cmentarnej i staremu cmentarzowi w Lipinkach....

czytaj dalej
Posiedzenie nr 2/2012 Zarządu TPZL”Jastrzębiec”

Posiedzenie nr 2/2012 Zarządu TPZL”Jastrzębiec”

Informuję, że najbliższe posiedzenie Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipińskiej "Jastrzębiec" odbędzie się w piątek 24 lutego 2012 roku, o godz. 18.00 w Diecezjalnym Ośrodku profilaktyki i Wychowania im. Św. Józefa w Lipinkach. W posiedzeniu wezmą udział...

czytaj dalej
Owocne obrady I Walnego Zgromadzenia „Jastrzębca”

Owocne obrady I Walnego Zgromadzenia „Jastrzębca”

5 lutego odbyło się I Walne Zgromadzenie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipińskiej "Jastrzębiec". Wzięło w nim udział 21 Członków Założycieli oraz 6 sympatyków i kandydatów na członków Towarzystwa "Jastrzębiec". Troje z nich złożyło deklaracje członkowskie. Zebrani w...

czytaj dalej
I Walne Zgromadzenie „Jastrzębca” już w lutym

I Walne Zgromadzenie „Jastrzębca” już w lutym

Na pierwszym w tym roku spotkaniu Zarządu Towarzystwa "Jastrzębiec", które odbyło się 19 stycznia, podjęto decyzję o terminie I Walnego Zgromadzenia. Odbędzie się ono 5 lutego 2012 roku, o godz. 16.00 w budynku DOPiW Lipinki (stara plebania). Członkowie Zarządu...

czytaj dalej
Towarzystwo „Jastrzębiec” już w KRS-ie

Towarzystwo „Jastrzębiec” już w KRS-ie

29 grudnia 2011 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lipińskiej "Jastrzębiec" powołane do życia 6 listopada 2011 roku zostało oficjalnie wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Numer KRS, którym stowarzyszenie będzie się posługiwać, to 0000405676. W przyszłym tygodniu...

czytaj dalej
Szachowe święto w Lipinkach

Szachowe święto w Lipinkach

O tytuł Mistrza w I Otwartych Amatorskich Szachowych Mistrzostwach Ziemi Lipińskiej walczyło w sobotę 10 grudnia 34 szachistów. W kategorii szkolnej bezkonkurencyjny okazał się Daniel Przybyła ze Strzeszyna, w kategorii otwartej zwyciężył Mateusz Ruttar z Gorlic....

czytaj dalej
Obradował Zarząd TPZL „Jastrzębiec”

Obradował Zarząd TPZL „Jastrzębiec”

W środę 7 grudnia odbyło się spotkanie Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipińskiej "Jastrzębiec". Członkowie Zarządu podjęli między innymi uchwały o przyjęciu projektu logo i okrągłej pieczęci Towarzystwa oraz zatwierdzili wewnętrzny regulamin posiedzeń. Obrady...

czytaj dalej
Powstało Towarzystwo „Jastrzębiec”

Powstało Towarzystwo „Jastrzębiec”

W niedzielę 6 listopada 2011 roku w Lipinkach, w starej plebanii, odbyło się spotkanie założycielskie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipińskiej "Jastrzębiec". Wzięło w nim udział 26 mieszkańców naszej miejscowości i ludzi związanych z Lipinkami. Towarzystwo...

czytaj dalej