Finanse Towarzystwa „Jastrzębiec” w 2021 roku

Finanse Towarzystwa „Jastrzębiec” w 2021 roku

Przedstawiamy sprawozdanie finansowe Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec” za 2021 rok. Wpływy na konto Towarzystwa Jastrzębiec wyniosły 182 359,14 zł W tym: 77 345,00 – pożyczka z Urzędu Gminy Lipinki na remont Kaplicy Straszewskich 77 345,00...