Uchwały Zarządu

ROK 2012

Posiedzenie Zarządu nr 1/2012 z dnia 19 stycznia 2012 roku

 • Uchwała nr 1/1/2012 – pobierz
  w sprawie zatwierdzenia propozycji Regulaminu Walnego Zgromadzenia Towarzystwa „Jastrzębiec”
 • Uchwała nr 2/1/2012 – pobierz
  w sprawie zwołania i porządku obrad I Walnego Zgromadzenia Towarzystwa „Jastrzębiec”
 • Uchwała nr 3/1/2012 – pobierz
  w sprawie uchwalenia propozycji Planu Pracy Towarzystwa „Jastrzębiec” na rok 2012
 • Uchwała nr 4/1/2012 – pobierz
  w sprawie przyjęcia Oświadczenia w obronie dobrego imienia mieszkańców Lipinek i Gminy Lipinki
 • Uchwała nr 5/1/2012 – pobierz
  w sprawie Apelu do Wójta Gminy Lipinki oraz władz samorządowych w sprawie przyspieszenia prac zmierzających do renowacji zabytkowego dworu i parku w Lipinkach

ROK 2011

Posiedzenie Zarządu nr 1/2011 z dnia 7 grudnia 2011 roku

 • Uchwała nr 1/1/2011 – pobierz
  w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Towarzystwa „Jastrzębiec”
  Załącznik nr 1  – pobierz
 • Uchwała nr 2/1/2011 – pobierz
  w sprawie zatwierdzenia logo i pieczęci okrągłej Towarzystwa „Jastrzębiec”
  Załącznik nr 1 – pobierz
  Załącznik nr 2 – pobierz