Zarząd Fundacji PZU przyznał Towarzystwu „Jastrzębiec” dotację na organizację I Maratonu na Orientację „KIWON”. Wniosek o dotację przygotowali na początku maja, po konsultacjach z Zarządem TPZL, Anita Gurbisz i Tomasz Duda.

Do rozliczenia dotacji z Fundacji PZU przygotowane zostało specjalne subkonto w Banku Spółdzielczym w Lipinkach. Pieniądze przeznaczone zostaną na organizację imprezy biegowej na orientację, która przyczyni się do rozpropagowania walorów turystycznych, krajobrazowych i historycznych Ziemi Lipińskiej. Patronat nad I Maratonem na Orientację :KIWON” objęli Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś oraz Wójt Gminy Lipinki Czesław Rakoczy.

Ze strony Zarządu Towarzystwa „Jastrzębiec” umowę o dotację z Fundacją PZU podpisali 16 czerwca 2017 roku Prezes TPZL Piotr Popielarz i Wiceprezes Jan Ślusarz. Zapraszamy i zachęcamy wszystkich chętnych członków Towarzystwa do udziału lub wsparcia planowanej imprezy, która odbędzie się w dn. 15-17 września 2017 roku.