Działania

 Plan pracy Towarzystwa „Jastrzębiec” na rok 2017

 

  1. Przygotowanie legitymacji Towarzystwa „Jastrzębiec” – marzec (kol. Maria Zajdel).
  2. Ognisko integracyjne – czerwiec (kol. Daniel Pyznar).
  3. Rajd pieszy na Cieklinkę – wrzesień (kol. Maria Zajdel).
  4. Ufundowanie i umieszczenie krzyża na dawnym cmentarzu cholerycznym w Lipinkach – październik (kol. Stanisław Niemiec).
  5. Zorganizowanie Kwesty Listopadowej na remont Kaplicy Straszewskich na starym cmentarzu w Lipinkach – październik/listopad (kol. Piotr Popielarz).
  6. Starania o pozyskanie wspólnie z Gminą Lipinki środków z LGD Beskid Gorlicki na projekt projektowej „Cudze chwalicie – swego nie znacie, dlatego nie promujecie” – cały rok (kol. Piotr Popielarz).
  7. Kontakty z rodakami z zagranicy (USA, Brazylia, Kanda) wywodzącymi swe korzenie z Ziemi Lipińskiej, poszukującymi informacji genealogicznych i pragnącymi odwiedzić kraj swoich przodków – cały rok (kol. Maria Trzaskoś).
  8. Starania o doprowadzenie do dawnej świetności starego cmentarza w Lipinkach, kontakt z Parafią Lipinki i koordynowanie przeprowadzanych w niej składek na porządkowanie cmentarza w Środę Popielcową i Dzień Zaduszny – cały rok (kol. Piotr Popielarz).
  9. Starania o pozyskanie środków z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – cały rok (kol. Andrzej Gurbisz).
  10. Inne wynikające ze Statutu Towarzystwa „Jastrzębiec” i bieżących potrzeb – cały rok.

Plan Pracy Towarzystwa „Jastrzębiec” na rok 2017 przyjęło Walne Zgromadzenie Członków – Uchwała nr 7/30/2017/IXWZ z dn. 5.03.2017.

 

Kalendarium wydarzeń:

no event