W niedzielę 18 listopada 2012 roku odbędzie się II Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec”. Obrady rozpoczną się o godzinie 17.30. Serdecznie zapraszamy również na mszę świętą w zabytkowym kościele o godz. 16.30.

Posiedzenie zaplanowane jest wstępnie w Diecezjalnym Ośrodku Profilaktyki i Wychowania im. Św. Józefa w Lipinkach (stara plebania). W związku z remontem, który rozpoczął się w tym tygodniu, spotkanie może jednak zostać przeniesione do Domu Wiejskiego w Lipinkach.

Mamy obietnicę Wójta Czesława Rakoczego, że sala będzie udostępniona Towarzystwu „Jastrzębiec” bezpłatnie, za co serdecznie dziękujemy. O ewentualnej zmianie poinformujemy w tygodniu poprzedzającym jesienne Walne Zgromadzenie „Jastrzębca”.

Na październikowym posiedzeniu Zarządu TPZL „Jastrzębiec” przyjęto propozycje porządku obrad, która przedstawiona będzie Walnemu Zgromadzeniu do akceptacji:

Porządek II Walnego Zgromadzenia Członków
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec”
z dn. 18 listopada 2012 roku
 
 
 1.  Otwarcie obrad II Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa „Jastrzębiec” przez Prezesa Towarzystwa „Jastrzębiec”.
 2. Wybór Przewodniczącego II Walnego Zgromadzenia Towarzystwa „Jastrzębiec”.
 3. Wybór Sekretarza oraz Członka Prezydium.
 4. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał, przedstawienie proponowanego porządku obrad i przyjęcie go z ewentualnymi zmianami.
 5. Sprawozdanie Prezesa z działalności Zarządu Towarzystwa „Jastrzębiec” w roku 2012 oraz dyskusja.
 6. Przedstawienie wniosku Zarządu Towarzystwa „Jastrzębiec” dotyczącego przyznania tytułu Honorowego Członka Ks. dr. Janowi Edlingowi wraz z uzasadnieniem oraz dyskusja.
 7. Podjęcie uchwały nr 6/2012/WZ w sprawie nadania tytułu Honorowego Członka Towarzystwa „Jastrzębiec” Ks. dr. Janowi Edlingowi.
 8. Dyskusja nad przyjęciem w formie uchwały Apelu do Mieszkańców Lipinek i Pagorzyny o aktywne włączenie się w działania zmierzające do przywrócenia godnego wyglądu staremu cmentarzowi w Lipinkach wraz z Kaplicą Straszewskich – uchwała nr 7/2012/WZ.
 9. Propozycje do Planu Pracy Towarzystwa „Jastrzębiec” na rok 2013 i dyskusja.
 10. Sprawy bieżące.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad II Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa „Jastrzębiec”.

Zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się w działalność naszego Towarzystwa. Statut „Jastrzębca” i Deklarację członkowską znajdziecie TUTAJ. Osoby, które pragną wziąć udział w II Walnym Zgromadzeniu, a nie są członkami naszego Towarzystwa, proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny na nr 600 605 588 lub mailowy: popielarz@elipinki.pl w celu przygotowania miejsca i materiałów.