Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec” zakończyło w sierpniu III etap remontu zabytkowej Kaplicy Straszewskich znajdującej się na starym cmentarzu w Lipinkach. Z ramienia „Jastrzębca” wszystkie prace koordynował i nadzorował Jan Ślusarz – radny i wiceprezes stowarzyszenia.

Ten etap remontu Kaplicy Straszewskich trwał od kwietnia 2023 roku i miał na celu przygotowanie obiektu do położenia nowych tynków zewnętrznych. Usunięte zostały resztki starych tynków, odsłonięto również zamurowane niemal wiek temu dwa okna od strony południowej kaplicy i odtworzono przy nich kamienne parapety. Całość ścian zewnętrznych wraz ze spoinami została oczyszczona i zaimpregnowana.

Prace renowacyjne prowadziła wyłoniona w postępowaniu przetargowym firma „BOBI” Bogumił Romańczyk z Kobylanki. Środki na inwestycje pochodziła z dotacji Samorządu Województwa Małopolskiego w ramach realizacji konkursu pod nazwą „Ochrona Zabytków Małopolski 2023” (39 849,98 zł) oraz pieniędzy zebranych podczas organizowanych przez Towarzystwo Jastrzębiec kwest listopadowych na starym i nowym cmentarzu w Lipinkach (9 472,34 zł).

Przypomnijmy, że remont zabytkowej Kaplicy Straszewskich na cmentarzu w Lipinkach otrzymał w lipcu tego roku kolejną dotację. To 150 tys. złotych dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Te środki wykorzystane zostaną m.in. na położenie tynków zewnętrznych, rekonstrukcję witraży i tynki wewnętrzne. Prace rozpoczną się już w 2024 roku. O szczegółach będziemy informować na bieżąco.

TPZL „Jastrzębiec” składa gorące podziękowania osobom zaangażowanym w pozyskanie dotacji na remont Kaplicy Straszewskich, wolontariuszom corocznie kwestującym na lipińskich cmentarzach oraz wszystkim darczyńcom.

Zdjęcie główne: Odbiór III etapu remontu Kaplicy Straszewskich w Lipinkach przez panie reprezentujące Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie (Delegatura w Nowym Sączu). Uwag nie było 🙂

Zdjęcia poniżej wykonał Jan Ślusarz.