W niedzielę 24 listopada 2013 roku o godz. 18.00 w Domu Ludowym w Lipinkach rozpocznie się IV Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec”.

Podczas obrad zebrani zapoznają się ze sprawozdaniem z działalności Towarzystwa „Jastrzębiec” w roku 2013 przedstawionym przez Prezesa stowarzyszenia. W trakcie spotkania planowana jest również dyskusja na temat przyszłości Kaplicy Straszewskich oraz zakresu prac podejmowanych na starym cmentarzu w Lipinkach. Omówione i przedyskutowane zostaną ponadto propozycje do Planu Pracy Towarzystwa „Jastrzębiec” na rok 2014, lecz sam dokument zatwierdzony zostanie dopiero w lutym przyszłego roku.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec” powstało dokładnie dwa lata temu – 6 listopada 2011 roku. Obecnie liczy sobie 37 członków zwyczajnych oraz jednego członka honorowego, którym w ubiegłym roku został Ks. Prof. Jan Edling. Towarzystwo podejmuje działania na rzecz lokalnej społeczności. Ostatnim z dużych przedsięwzięć „Jastrzębca” było przeprowadzenie w dzień Wszystkich Świętych  II Kwesty Listopadowej na obu cmentarzach w Lipinkach z przeznaczeniem na remont Kaplicy Straszewskich. Zebrano kwotę 5645,49 zł.

Proponowany porządek II Walnego Zgromadzenia:

  1. Otwarcie obrad IV Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa „Jastrzębiec” przez Prezesa Towarzystwa „Jastrzębiec”.
  2. Wybór Przewodniczącego IV Walnego Zgromadzenia Towarzystwa „Jastrzębiec”.
  3. Wybór Sekretarza oraz Członka Prezydium.
  4. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał, przedstawienie proponowanego porządku obrad i przyjęcie go z ewentualnymi zmianami.
  5. Sprawozdanie Prezesa z działalności Zarządu Towarzystwa „Jastrzębiec” w roku 2013 oraz dyskusja.
  6. Dyskusja na temat przyszłości Kaplicy Straszewskich oraz zakresu prac podejmowanych na starym cmentarzu w Lipinkach.
  7. Propozycje do Planu Pracy Towarzystwa „Jastrzębiec” na rok 2014 i dyskusja.
  8. Sprawy bieżące.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie obrad IV Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa „Jastrzębiec”.

Zarząd TPZL „Jastrzębiec” serdecznie zaprasza wszystkich członków do wzięcia udziału w IV Walnym Zgromadzeniu. Przy tej okazji dziękujemy również Wójtowi Gminy Lipinki  Czesławowi Rakoczemu za nieodpłatne udostępnienie sali w Domu Ludowym. Gorąco zachęcamy wszystkich, którzy pragną zasilić grono „Jastrzębca”, do skontaktowania się z nami drogą elektroniczną: popielarz@elipinki.pl lub na nr telefonu 600 605 588. Można również po prostu przyjść w niedzielę 24 listopada do Domu Ludowego w Lipinkach. Zapraszamy!