29 grudnia 2011 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec” powołane do życia 6 listopada 2011 roku zostało oficjalnie wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Numer KRS, którym stowarzyszenie będzie się posługiwać, to 0000405676.

W przyszłym tygodniu rozpoczną się starania o nadanie Towarzystwu „Jastrzębiec” numerów NIP i REGON oraz założenie konta bankowego. I Walne Zgromadzenie, podczas którego podjęte zostaną pierwsze decyzje dotyczące działalności stowarzyszenia, wstępnie zaplanowane zostało na 5 lutego 2011 roku.

Dane KRS: TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI LIPIŃSKIEJ JASTRZĘBIEC