Kalendarium 2017-2021

Kalendarium: lata 2017-2021

 

ROK 2017

 • 17 VI 2017: uruchomienie strony I Maratonu na Orientację „KIWON”
 • 16 VI 2017: podpisanie umowy o dotację z Fundacją PZU na organizację I Maratonu na Orientację „KIWON”
 • 28 V 2017: IV Zawody Strzeleckie Towarzystwa „Jastrzębiec” z udziałem 21 zawodników
 • 23 V 2017: otrzymanie dotacji z Fundacji PZU w wysokości 8 420,00 zł na organizację I Maratonu na Orientację „KIWON”
 • 8 V 2017: udział przedstawicieli „Jastrzębca” w spotkaniu poświęconym programowi rewitalizacji Gminy Lipinki
 • 3 V 2017: spotkanie z Anitą Gurbisz w sprawie przygotowania wniosku o dotację z Fundacji PZU na I Maraton na Orientację „KIWON”
 • 20 IV 2017: spotkanie Zarządu TPZL „Jastrzębiec” nr 3/26/2017 – omówienie organizacji wrześniowego „Biegu na orientację KIWON” – SZCZEGÓŁY
 • 12 IV 2017: spotkanie Zarządu TPZL „Jastrzębiec” nr 2/25/2017 – przyjęcie nowego członka Towarzystwa p. Kazimierza Knapika – SZCZEGÓŁY
 • 3 IV 2017: spotkanie członków Zarządu TPZL w Banku Spółdzielczym w Lipinkach – uaktualnienie umowy o prowadzenie konta bankowego wraz z nowymi upoważnieniami
 • 22 III 2017: zmiana danych Towarzystwa „Jastrzębiec” w Krajowym Rejestrze Sądowym – zmiana składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej – SZCZEGÓŁY
 • 17-18 III 2017: przebudowa, unowocześnienie i uaktualnienie portalu Towarzystwa „Jastrzębiec” – SZCZEGÓŁY
 • 13 III 2017: złożenie wniosku o zmianę danych Towarzystwa „Jastrzębiec” w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • 5 III 2017: IX Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec” – wybór nowych władz stowarzyszenia – SZCZEGÓŁY
 • 1 III 2017: składka w Środę Popielcową na porządkowanie starego cmentarza w Lipinkach przeprowadzona wspólnie z Parafią Lipinki, która przyniosła kwotę 1203,20 zł
 • 8 II 2017: spotkanie Zarządu TPZL „Jastrzębiec” nr 1/24/2017