Członkowie TPZL „Jastrzębiec” gromadzą dokumenty pozwalające wpisać kaplicę Straszewskich do rejestru zabytków. W pierwszy dzień kalendarzowej wiosny odbyła się sesja zdjęciowa, której bohaterką była właśnie cmentarna kaplica z Lipinek. Fotografował Wiktor Bubniak, któremu wiernie towarzyszył piszący te słowa. Zdjęcia utrwalają zarówno stan zewnętrzny, jak i wnętrze kaplicy na starym cmentarzu. Skupiono się nie tylko na ogólnym wyglądzie, ale także na ciekawych i wartościowych detalach.

Jak widać na załączonej galerii, stan kaplicy Straszewskich jest bardzo zły. Wpis do rejestru zabytków otworzy drogę do starań o pozyskanie środków zewnętrznych na remont tej ważnej dla Lipinek i Pagorzyny budowli sakralnej. Na jednym ze zdjęć widać tabliczkę przymocowaną kiedyś do ściany kaplicy. Znajduje się na niej informacja: „Obiekt zabytkowy pod ochroną prawa. Naruszenie stanu surowo wzbronione. Ministerstwo Kultury i Sztuki. Nr 12.”

Sprawa kaplicy i starego cmentarza woła o pomstę do nieba. Zaniedbane i zdewastowane miejsca spoczynku tych, którzy w przeszłości pracowali na rzecz naszej społeczności, winny stanowić wyrzut sumienia dla współczesnych. Jeśli nie uszanujemy grobów naszych przodków, nie mamy co marzyć o budowaniu przyszłości. Wszystkich, którzy nie godzą się, aby to miejsce stanowiło wątpliwą wizytówkę Lipinek, proszę o włączenie się w działania Towarzystwa „Jastrzębiec”.

Nieoficjalnie mogę podać, że na początku kwietnia organizujemy spotkanie z Szymonem Modrzejewskim, Prezesem Stowarzyszenia „Magurycz”, który od 25 lat zajmuje się konserwacją porzuconych i zaniedbanych cmentarzy w Polsce i na Ukrainie. Za swoją działalność został laureatem prestiżowej nagrody Europa Nostra 2011 w kategorii „Dedicated service by Individuals or Organisations”. Bliższe szczegóły już niebawem!