W tym roku mieszkańcy Lipinek podczas dwóch składek zorganizowanych w Środę Popielcową i Dzień Zaduszny przekazali Towarzystwu Jastrzębiec na porządkowanie starego cmentarza w Lipinkach kwotę 1706,50 zł. Jak ta suma ma się do rzeczywistych kosztów?

W roku 2020 na starym cmentarzu w Lipinkach prace porządkowe prowadzone były w minimalnym zakresie. Ograniczyły się wyłącznie do czterokrotnego wykoszenia terenu i wywiezienia śmieci na kilka dni przed uroczystością Wszystkich Świętych. W ciągu roku odwiedzający cmentarz usypali górę odpadów o masie 7 ton. Ich wywiezienie to koszt 5215 złotych. Wydatki na koszenie wyniosły 640 zł. Łączna suma za 2020 rok to zatem 5855 złotych.

Jak widać, składki złożone przez mieszkańców pozwoliły na pokrycie niespełna 30% wydatków. Resztę kwoty dołożyło z własnych środków Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec” oraz pozyskani przez Wójta Gminy Lipinki sponsorzy. Niestety, taki sposób na rozwiązanie wstydliwego problemu jest na dłuższą metę niemożliwy. Towarzystwo Jastrzębiec nie dysponuje już żadnymi środkami. Wszystkie dotacje dla stowarzyszeń są celowe, a nie ma instytucji, która dotowałaby wywózkę prywatnych śmieci. Nawet z cmentarza. Na sponsorów w dobie spowodowanego pandemią kryzysu też nie ma co liczyć.

A przecież zakres prac porządkowych na starym cmentarzu w Lipinkach musi być znacznie większy. Samo koszenie od czasu do czasu i wywożenie zwalanych na kupę śmieci nie wystarczy. Stary cmentarz,  na którym leżą pochowani ludzie zasłużeni dla Ziemi Lipińskiej, którzy pracowali dla niej i przelewali krew, wymaga znacznie większych nakładów. Potrzebne są kontenery na śmieci i miejsca na odpady organiczne, nowe ogrodzenie, wytyczenie i utwardzenie choćby głównej alejki, uporządkowanie zieleni, przygotowanie tablic informacyjnych, itd.

Czy to się uda? Wszystko zależy od tego, jak duża jest grupa ludzi, którzy czują, że tak dalej być nie może. Trudno uwierzyć, aby Lipinek nie było stać na podjęcie wysiłku uporządkowania tej wstydliwej sprawy. Wydaje mi się, że jesteśmy coś winni naszym przodkom. Nikt chyba nie wątpi, że stosunek do zmarłych i cmentarzy jest wyznacznikiem poziomu kultury żyjących.

Na fotografii wykonanej 19 listopada 2020 roku zgromadzona w ciągu ostatnich trzech tygodni sterta nowych śmieci. Kto zapłaci za jej wywiezienie?