Złożony na początku marca przez Towarzystwo „Jastrzębiec” wniosek do Muzeum Historycznego Miasta Krakowa o udostępnienie z muzealnych zasobów fotografii powstańca styczniowego Ludwika Miętty-Mikołajewicza został pozytywnie rozpatrzony.

W zaniedbanej mogile na starym cmentarzu w Lipinkach pochowany jest zmarły w 1917 roku powstaniec styczniowy Ludwik Miętta-Mikołajewicz. Po 160 latach od wybuchu narodowowyzwoleńczego zrywu, w którym brał udział, i 180 latach od narodzin rotmistrza z krwawej bitwy o Miechów możemy zaprezentować jego zdjęcie.

Fotografię z zasobów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa pozyskało Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec”, które przygotowuje się do odnowienia mogiły Ludwika Miętty-Mikołajewicza. Zdjęcie zostanie wykorzystane na nowej tablicy nagrobnej, może również stanowić ilustrację publikacji o młodym żołnierzu służącym pod rozkazami Apolinarego Kurowskiego, a później Langiewicza i Różyckiego.

Zdjęcia grobu powstańca styczniowego Ludwika Miętty-Mikołajewicza z początku marca 2023 roku.