W niedzielę 28 czerwca 2015 r. w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Buczu k. Brzeska Jubileusz 50-lecia kapłaństwa świętował ks. Ignacy Piwowarski, żarliwy patriota i niezłomny antykomunista, który dwukrotnie pełnił funkcje wikarego w parafii Lipinki (1971-75 i 1978-1981). W uroczystościach uczestniczyła delegacja Towarzystwa „Jastrzębiec”.

Do Bucza pojechali jako przedstawiciele Towarzystwa „Jastrzębiec” – prezes TPZL Piotr Popielarz oraz członek zarządu TPZL Krystyna Babiś. Towarzyszyli im Czesława Gurbisz i Ewa Popielarz. W jubileuszowej Mszy Świętej brała również udział Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś z Lipinek, która także jest członkiem naszego Towarzystwa. Delegacja „Jastrzębca” złożyła dostojnemu Jubilatowi, który z sentymentem wspomina pobyt w Lipinkach, najserdeczniejsze życzenia dalszej owocnej pracy duszpasterskiej dla Kościoła i Ojczyzny.

Przypomnijmy, że pod koniec maja Zarząd Towarzystwa zadecydował o włączeniu się „Jastrzębca” w obchody Jubileuszu 50-lecia Kapłaństwa ks. Ignacego Piwowarskiego oraz finansowym wsparciu kwotą 500 złotych przygotowywanej na tę okazję publikacji o życiu i działalności kapłana, która nosi tytuł: Ks. Ignacy Piwowarski w służbie Bogu, Ojczyźnie i ludziom. Na potrzeby książki Towarzystwo przekazało również parę fotografii zabytkowego kościoła w Lipinkach.