21 wolontariuszy będzie kwestować 1 listopada na obu lipińskich cmentarzach (starym i nowym). Zbiórka do puszek przeznaczona zostanie na remont zabytkowej Kaplicy Straszewskich.

Kwesta rozpocznie się o godz. 8.00 i potrwa do godz. 16.00. Kwestujący będą zbierać datki do zaplombowanych puszek. Każdy ofiarodawca otrzyma specjalną naklejkę przygotowaną przez firmę MediaPixel Jacka Szarego. Przedstawia ona Jadwigę Straszewską, z której inicjatywy zbudowana został kaplica na cmentarzu parafialnym w Lipinkach i która w tej kaplicy został pochowana.

Podczas trzech kolejnych zbiórek organizowanych zawsze 1 listopada udało się zebrać 17 092, 16 zł. Ze środków tych w ubiegłym roku wydano 7 000,00 zł na przygotowanie projektu remontu Kaplicy Straszewskich wraz z kosztorysem i stosowną dokumentacją. Pozostała kwota w wysokości 10 092,16 zł gromadzona jest na koncie bankowym Towarzystwa „Jastrzębiec” jako przyszły wkład własny konieczny do pozyskania środków zewnętrznych na renowację zabytku.

Kto tym razem zdecydował się na kwestowanie. Trzon grupy wolontariuszy pozostaje ten sam, choć pojawiają się nowe twarze. A oto pełna lista:

Cmentarz komunalny (nowy):

08.00 – 10.00: Krystyna Babiś, Bronisława Mika, Jan Wędrychowicz i Piotr Popielarz
10.00 – 12.00: Jan Ślusarz, Piotr Ślusarz i Filip Nawab
12.00 – 14.00: Paweł Śliwa, Daniel Pyznar i Waldemar Kupiec
14.00 – 16.00: Krzysztof Deda i Maria Trzaskoś

Cmentarz parafialny (stary):

08.00 – 10.00: Małgorzata Markowicz i Tomasz Markowicz
10.00 – 12.00: Andrzej Gurbisz i Mirosław Deda
12.00 – 14.00: Dorota Czechowicz, Małgorzata Sterzel-Habas i Mariusz Habas
14.00 – 16.00: Tomasz Knapik i Sławomir Deda

Wyniki IV Kwesty Listopadowej opublikujemy na NIS Lipinek wieczorem 1 listopada. Komisyjne otwarcie puszek nastąpi o godz. 20.30.

Kaplica Straszewskich w Lipinkach