Lata 2011-2016

  Kalendarium: lata 2011-2016  

ROK 2011

  • 17 IX 2011: rozpoczęcie prac nad przygotowaniem spotkania założycielskiego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec”
  • 6 XI 2011: spotkanie założycielskie Towarzystwa „Jastrzębiec”, w którym bierze udział 26 Członków Założycieli
  • 7 XII 2011: posiedzenie Zarządu Towarzystwa „Jastrzębiec”
  • 10 XII 2011: zorganizowanie I Amatorskich Otwartych Mistrzostw Szachowych Ziemi Lipińskiej
  • 29 XII 2011: rejestracja Towarzystwa „Jastrzębiec” w Krajowym Rejestrze Sądowym

ROK 2012

  • 13-17 I 2012: ostatnie formalności: konto bankowe, numery NIP i REGON, pieczątki
  • 19 I 2012: posiedzenie Zarządu Towarzystwa „Jastrzębiec” nr 1/2012
  • 2 II 2012: umieszczenie w Internecie serwisu internetowego TowarzystwoJastrzebiec.pl
  • 5 II 2012: I Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa „Jastrzębiec”