Ludzie

 Ludzie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „JASTRZĘBIEC” 

 

Ziemia Lipińska zawsze miała szczęście do ludzi wielkiego pokroju, choć niekoniecznie chcemy o nich pamiętać. Pamięć o ludziach bywa bowiem ulotna – im więcej lat upływa od ich odejścia, tym mocniej zacierają się ślady, które pozostawili wśród nas. Zapominamy o ich zasługach i dokonaniach, zapominamy jak wiele czasem uczynili dla nas, dla społeczności, którą ukochali i której się bezgranicznie poświęcili.

Kto tworzy Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec”? Ludzie, którzy pragną dla swego lokalnego środowiska czegoś więcej, dostrzegają jego problemy i w miarę swych skromnych możliwości chcą się z nimi zmierzyć. To grupa wewnętrznie zróżnicowana i ta różnorodność doświadczeń, poglądów i przekonań powinna stanowić jej siłę. Łączy ich posiadanie jakiejś pasji, wykraczanie poza własne egoistyczne interesy i postawa otwarcia na drugiego człowieka.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lipińskiej liczy sobie na dzień 27 kwietnia 2011 roku 39 członków zwyczajnych i 1 Członka Honorowego.