Członkowie

 Członkowie Zwyczajni Towarzystwa „Jastrzębiec”

 

 1. Krystyna Babiś – pielęgniarka
  Członek Założyciel Towarzystwa „Jastrzębiec” 6 listopada 2011 roku
  Członek Zarządu Towarzystwa „Jastrzębiec” od 2013 roku 
   
 2. Barbara Bartuś – poseł na Sejm RP
  Członek Towarzystwa „Jastrzębiec” od 24 lutego 2012 roku
   
 3. Krzysztof Bieniek
  Członek Towarzystwa „Jastrzębiec” od 16 marca 2013 roku
    
 4. Kazimierz Białoń – przedsiębiorca
  Członek Założyciel Towarzystwa „Jastrzębiec” 6 listopada 2011 roku
   
 5. Wiktor Bubniak – fotograf
  Członek Założyciel Towarzystwa „Jastrzębiec” 6 listopada 2011 roku
  Członek Komisji Rewizyjnej w latach 2011-2017
   
 6. Andrzej Czechowicz – pracownik TP SA
  Członek Towarzystwa „Jastrzębiec” od 24 lutego 2012 roku
    
 7. Sławomir Deda – nauczyciel geografii I LO im. M. Kromera w Gorlicach
  Członek Założyciel Towarzystwa „Jastrzębiec” 6 listopada 2011 roku
   
 8. Anita Duda – ekspert turystyki w Tatra Holding
  Członek Towarzystwa „Jastrzębiec” od 25 lutego 2018 roku
   
 9. Piotr Dybaś
  Członek Towarzystwa „Jastrzębiec” od 13 maja 2013 roku
  Członek Komisji Rewizyjnej od 2022 roku
   
 10. Andrzej Gurbisz – leśnik w Magurskim Parku Narodowym
  Członek Założyciel Towarzystwa „Jastrzębiec” 6 listopada 2011 roku
  Członek Zarządu Towarzystwa „Jastrzębiec” od 2017 roku

    
 11. Czesława Jurusik – sołtys wsi Lipinki
  Członek Założyciel Towarzystwa „Jastrzębiec” 6 listopada 2011 roku
   
 12. Kazimierz Knapik – emeryt
  Członek Towarzystwa „Jastrzębiec” od 12 kwietnia 2017 roku
   
 13. Tomasz Knapik – inżynier PGNiG
  Członek Założyciel Towarzystwa „Jastrzębiec” 6 listopada 2011 roku
  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w latach 2011-2022
    
 14. Anna Kosztyła – nauczycielka szkoły ponadgimnazjalnej w Krośnie
  Członek Założyciel Towarzystwa „Jastrzębiec” 6 listopada 2011 roku
   
 15. Małgorzata Markowicz
  Członek Towarzystwa „Jastrzębiec” od 15 grudnia 2012 roku
   
 16. Tomasz Markowicz
  Członek Towarzystwa „Jastrzębiec” od 15 grudnia 2012 roku
  Członek Komisji Rewizyjnej w latach 2017-2022
  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej od roku 2022

   
 17. Bronisława Mika – księgowa
  Członek Założyciel Towarzystwa „Jastrzębiec” 6 listopada 2011 roku
   
 18. Filip Nawab – urzędnik
  Członek Towarzystwa „Jastrzębiec” od 24 lutego 2012 roku
  Skarbnik Towarzystwa „Jastrzębiec” od 2022 roku
    
 19. Łukasz Piróg – inżynier
  Członek Towarzystwa „Jastrzębiec” od 24 lutego 2012 roku
   
 20. Marian Popielarz – emerytowany górnik z Bytomia
  Członek Towarzystwa „Jastrzębiec” od 30 lipca 2012 roku
   
 21. Piotr Popielarz – nauczyciel, redaktor naczelny NIS Lipinek
  Członek Założyciel Towarzystwa „Jastrzębiec” 6 listopada 2011 roku
  Prezes Towarzystwa „Jastrzębiec” od 2011 roku
   
 22. Daniel Pyznar – nauczyciel
  Członek Towarzystwa „Jastrzębiec” od 15 czerwca 2016 roku
   
 23. Renata Rybczyk – nauczycielka
  Członek Towarzystwa „Jastrzębiec” od 10 lutego 2023 roku
   
 24. Karolina Stępkowicz – pracownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipinkach
  Członek Założyciel Towarzystwa „Jastrzębiec” 6 listopada 2011 roku
   
 25. Jacek Szary – właściciel firmy Mediapixel Kraków
  Członek Założyciel Towarzystwa „Jastrzębiec” 6 listopada 2011 roku
   
 26. Jan Szkaradek – Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Biecz
  Członek Założyciel Towarzystwa „Jastrzębiec” 6 listopada 2011 roku
  Członek Zarządu Towarzystwa „Jastrzębiec” w latach 2011-2017
  Członek Komisji Rewizyjnej w latach 2017-2022
    
 27. Paweł Śliwa – adwokat, radny Województwa Małopolskiego, Sędzia Trybunału Stanu
  Członek Założyciel Towarzystwa „Jastrzębiec” 6 listopada 2011 roku
   
 28. Jan Ślusarz – emerytowany wojskowy, Prezes Klubu HDK Lipinki, radny Gminy Lipinki, działacz LOK
  Członek Założyciel Towarzystwa „Jastrzębiec” 6 listopada 2011 roku
  Wiceprezes Towarzystwa „Jastrzębiec” od 2011 roku

   
 29. Piotr Ślusarz – urzędnik US w Gorlicach
  Członek Towarzystwa „Jastrzębiec” od 16 marca 2013 roku
    
 30. Maria Trzaskoś – doktor nauk rolniczych Katedry Łąkarstwa AR w Szczecinie
  Członek Założyciel Towarzystwa „Jastrzębiec” 6 listopada 2011 roku
  Członek Komisji Rewizyjnej od 2022 roku
   
 31. Maria Zajdel – ekonomistka, dyrektor w spółce „Wafro” Brzozów
  Członek Założyciel Towarzystwa „Jastrzębiec” 6 listopada 2011 roku
  Skarbnik Towarzystwa „Jastrzębiec” w latach 2011-2022
   
 32. Piotr Zajdel
  Członek Założyciel Towarzystwa „Jastrzębiec” 6 listopada 2011 roku

   

Zmarli członkowie Towarzystwa „Jastrzębiec”:

 

 1. † Jan Knapik – inżynier, były poseł na Sejm RP z ramienia SLD
  Członek Założyciel Towarzystwa „Jastrzębiec” 6 listopada 2011 roku
  Członek Zarządu Towarzystwa „Jastrzębiec” w latach 2011-2012
  Zmarł 7 grudnia 2012 roku

   
 2. † Mirosław Deda – urzędnik
  Członek Towarzystwa „Jastrzębiec” od 16 marca 2013 roku
  Zmarł 1 maja 2022 roku