Władze

Lata 2017-2022

 

ZARZĄD TOWARZYSTWA „JASTRZĘBIEC”
 • Piotr Popielarz – Prezes Towarzystwa
 • Jan Ślusarz – Wiceprezes Towarzystwa
 • Maria Zajdel – Skarbnik
 • Krystyna Babiś – Członek Zarządu
 • Andrzej Gurbisz – Członek Zarządu
 KOMISJA REWIZYJNA TOWARZYSTWA „JASTRZĘBIEC”
 • Tomasz Knapik – Przewodniczący Komisji
 • Tomasz Markowicz – Członek Komisji
 • Jan Szkaradek – Członek Komisji

 

 Lata 2011-2017 

 
ZARZĄD TOWARZYSTWA „JASTRZĘBIEC”
 • Piotr Popielarz – Prezes Towarzystwa
 • Jan Ślusarz – Wiceprezes Towarzystwa
 • Maria Zajdel – Skarbnik
 • Jan Knapik – Członek Zarządu (2011-2012)
 • Jan Szkaradek – Członek Zarządu
 • Krystyna Babiś – Członek Zarządu (2013-2017)
 KOMISJA REWIZYJNA TOWARZYSTWA „JASTRZĘBIEC”
 • Tomasz Knapik – Przewodniczący Komisji
 • Witold Bochenek – Członek Komisji
 • Wiktor Bubniak – Członek Komisji