Podczas kwietniowego spotkania Zarządu TPZL „Jastrzębiec” przyjęty został do naszego stowarzyszenia nowy członek – p. Kazimierz Knapik. Uczestnicy obrad omówili również zakres prac Towarzystwa na następne miesiące.

Pan Kazimierz Knapik, rodem z Lipinek, który ćwierć wieku spędził w USA, obecnie mieszka w Szalowej. Jednogłośną decyzją Zarządu został członkiem zwyczajnym Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec”. Tym samym działające w Lipinkach od 2011 roku stowarzyszenie powiększyło się do 40 osób. Pan Knapik, obecny podczas obrad Zarządu Towarzystwa, podzielił się z zebranymi pomysłem na szukanie środków finansowych wśród Polonii amerykańskiej.

Podczas posiedzenia podjęto również decyzję o zorganizowaniu 28 maja 2017 roku IV Zawodów Strzeleckich Towarzystwa „Jastrzębiec”. Impreza ta cieszyła się w ubiegłych latach sporym zainteresowaniem i służyła integracji mieszkańców Lipinek. Zarząd TPZL w porozumieniu ze stowarzyszeniem „Sverzowka” postara się przygotować wniosek o dofinansowanie kilkudniowego pobytu integracyjnego dzieci ze Sverzowa na Słowacji oraz gminy Lipinki. Wykorzystany zostanie odrzucony w 2013 roku wniosek do Funduszu Wyszehradzkiego.

Zarząd zadecydował również o kolejnych pracach porządkowych na starym cmentarzu w Lipinkach oraz rozpoczęciu starań o poprawę stanu miejsca pochówku powstańca styczniowego – Ludwika Miętty Mikołajewicza. W tym roku upłynęła 100. rocznica śmierci rotmistrza jazdy powstańczej, który służył pod kurowskim, Langiewiczem i Różyckim. Towarzystwo przygotowuje specjalną publikację poświęconą temu zapomnianemu bohaterowi walk o niepodległość Polski w 1863 roku.

Kol. Andrzej Gurbisz przedstawił możliwości zorganizowania na terenie Ziemi Lipińskiej biegu na orientację, który mógłby służyć między innymi turystycznej promocji Lipinek i okolic. Wzorcowym przykładem takiego wydarzenia była organizowana w lutym tego roku XVI Ekstremalna Impreza na Orientację w Szczebrzeszynie. Pozostali członkowie Zarządu z zainteresowaniem przyjęli ten pomysł. W najbliższych miesiącach sprawdzane będą możliwości przeprowadzenia tego typu imprezy w Lipinkach.

Ważnym punktem środowych obrad był informacja o stanie płatności składek członkowskich. Na dzień 31 marca 2017 roku braki w tym zakresie były dość duże. Dlatego w najbliższych dniach każdy z członków Towarzystwa „Jastrzębiec” otrzyma informację o ewentualnych zaległościach z prośbą o ich uregulowanie. Do informacji dołączona będzie przygotowana przez kol. Jacka Szarego legitymacja członkowska, która nie tylko podkreśla tożsamość „Jastrzębca”, ale również będzie przypominać o składkach.