W niedzielę 17 marca 2024 roku odbyło się w Ośrodku Rekolekcyjnym w Lipinkach XVI Walne Zgromadzenie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec”. W spotkaniu udział wzięło 11 członków TPZL: Krystyna Babiś, Barbara Bartuś, Sławomir Deda, Andrzej Gurbisz, Małgorzata Markowicz, Tomasz Markowicz, Bronisława Mika, Filip Nawab, Piotr Popielarz, Jan Ślusarz i Maria Trzaskoś. Zebrani podsumowali ubiegły rok, przyjęli sprawozdanie finansowe i merytoryczne Zarządu oraz omówili zadania, jakie stoją przed stowarzyszeniem w bieżącym 2024 roku.

Remont Kaplicy Straszewskich, Maraton „Kiwon”, Kwesta Listopadowa i inne przedsięwzięcia

Spośród najważniejszych wyzwań podjętych w ubiegłym roku przez Towarzystwo „Jastrzębiec” na pierwszy plan wysuwa się realizacja III etapu remontu Kaplicy Straszewskich na starym cmentarzu w Lipinkach, który kosztował 49 322,32 złote. 40 tys. z tej sumy to dotacja pozyskana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Ochrona zabytków Małopolski 2023”. Prace wykonane od kwietnia do sierpnia obejmowały m.in. usunięcie tynków zewnętrznych, impregnację murów, odsłonięcie okien od południowej strony i odtworzenie kamiennych parapetów. Odpowiedzialność za przygotowanie dokumentacji, prace remontowe i rozlicznie dotacji wziął na siebie Jan Ślusarz przy wsparciu Piotra Popielarza. Remont nie byłby możliwy bez pomocy władz samorządowych naszej gminy.

Olbrzymi wysiłek organizacyjny i finansowy to organizacja VII Maratonu na Orientację „Kiwon”, w którym uczestniczyła rekordowa liczba 133 zawodników z całej Polski. Po raz pierwszy organizatorzy przygotowali dla nich aż trzy trasy wiodące urokliwymi zakątkami Ziemi Lipińskiej i Beskidu Niskiego. Największa impreza tego typu w regionie odbyła się 7 października 2023 roku, ale przygotowania do niej trwały nieprzerwanie od czerwca. Spośród członków „Jastrzębca” zaangażowali się w nie: Anita Duda, Andrzej Gurbisz, Barbara Bartuś, Paweł Śliwa, Piotr Popielarz, Jan Ślusarz, Sławomir Deda i Filip Nawab. Także w tym zadaniu pomocne okazało się życzliwe wsparcie Wójta Gminy Lipinki. Koszt organizacji ubiegłorocznego „Kiwona wyniósł 24 797,77 zł – pieniądze w całości pochodziły z dotacji PGE (15 tys. zł) oraz darowizn uczestników maratonu na orientację.

Ważne wydarzenie organizowane przez Towarzystwo „Jastrzębiec” to XI Kwesta Listopadowa na rzecz remontu Kaplicy Straszewskich, podczas której zebrano 8188,92 zł. Kwestowało 21 osób (członkowie TPZL: Krystyna Babiś, Barbara Bartuś, Sławomir Deda, Andrzej Gurbisz, Małgorzata Markowicz, Tomasz Markowicz, Bronisława Mika, Filip Nawab, Piotr Popielarz, Renata Rybczyk, Jan Ślusarz i Maria Trzaskoś; pozostali: Dorota Czechowicz, Krzysztof Deda, Ewa Kamińska, Magdalena Knapik, Karolina Rąpała, Michał Rąpała, Jakub Róż, Dominika Trojanowska, Elżbieta Wastag. Kolejny raz Kwestę Listopadową wsparli członkowie Stowarzyszenia Miłośników Wsi Kryg „Krygowiacy”, włączyli się również harcerze oraz przedstawicielka Koła Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy z Lipinek.

Spośród wielu pozostałych działań warto jeszcze wymienić VIII Zawody Strzeleckie Towarzystwa Jastrzębiec – udział wzięło 29 zawodników, przeprowadzone wspólnie z parafią Lipinki zbiórki w Środę Popielcową i Dzień Zaduszny na porządkowanie starego cmentarza w Lipinkach (zebrano łącznie 2 348,50 zł ), wsparcie p. Alli Ross z Michigan (USA), która zwróciła się do Towarzystwa „Jastrzębiec” z prośbą o pomoc w poszukiwaniu korzeni czy pozyskanie z Muzeum Historycznego Miasta Krakowa zdjęcia powstańca styczniowego Ludwika Miętty-Mikołajewicza, który pochowany jest na starym cmentarzu w Lipinkach.

w 2024 roku nie zabraknie „Jastrzębcowi” wyzwań!

Jakie plany na najbliższe miesiące? Już jutro rozstrzygnięty zostanie przetarg na IV etap prac remontowych przy Kaplicy Straszewskich w Lipinkach. Przypomnijmy, że Towarzystwo „Jastrzębiec” pozyskało na ten cel jeszcze w 2023 roku rekordową kwotę 150 tys. złotych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków („Polski Ład”). Remont rozpocznie się na wiosnę i potrwa do końca października. Obejmie m.in. ponowną impregnację murów, wykonanie tynków zewnętrznych z gzymsami i boniowaniem, renowacje stalowych ram okiennych i odtworzenie wszystkich witraży, a także odtworzenie zniszczonego krzyża kamiennego na frontowej ścianie budynku. Kolejny raz nad wszystkimi pracami czuwa radny i wiceprezes TPZL „Jastrzębiec” Jan Ślusarz, którego wesprą pozostali członkowie stowarzyszenia. Kolejny też raz swą cenną pomoc okazują temu przedsięwzięciu władze samorządowe z Wójtem Gminy Lipinki na czele.

Trwają już przymiarki do kolejnego VIII Maratonu na Orientację „Kiwon”, który odbędzie się w sobotę 5 października 2024 roku. Dla pasjonatów tego rodzaju aktywności fizycznej mamy miłą niespodziankę. Organizatorzy Pucharu Biegów na Orientację zadecydowali, że tegoroczne Mistrzostwa Polski odbędą się właśnie w Lipinkach. Zwyciężyliśmy w gronie 41 imprez tego typu odbywających się corocznie w całej Polsce. To wielkie wyróżnienie dla Lipinek, Towarzystwa „Jastrzębiec”. a zwłaszcza pomysłodawców i organizatorów „Kiwona” – Anity i Tomasza Dudów.

Inne założenia Planu Pracy Towarzystwa „Jastrzębiec” na rok 2024 to m.in. organizacja IX Zawodów Strzeleckich Towarzystwa „Jastrzębiec” (maj 2024), przeprowadzenie XII Kwesty Listopadowej na rzecz remontu Kaplicy Straszewskich (1 listopada 2024), zbiórki na porządkowanie Starego Cmentarza w Lipinkach (luty i listopad 2024) – potrzebne będzie wywiezienie składowanych na terenie cmentarza resztek betonowych nagrobków. Planowane jest również (niekoniecznie jeszcze w tym roku) wykonanie nagrobka powstańca styczniowego Ludwika Miętty-Mikołajewicza, a także stworzenie miejsca pamięci (pomnika, tablicy) dla uczczenia żołnierzy walczących o niepodległość i w wojnie polsko-bolszewickiej, którzy pochodzili z gminy Lipinki. Dyskutowana była także propozycja przygotowania i złożenia wniosku do KRS o nadanie Towarzystwu statusu OPP.

O tym, czy uda się wszystko zrealizować zadecyduje głównie aktywność członków „Jastrzębca”. Nie zabrakło również gorzkich uwag na temat braku siedziby stowarzyszenia, które działa na rzecz Ziemi Lipińskiej już od 2011 roku. Czy to się wreszcie zmieni? W tym miejscu wielkie podziękowania należą się ks. Rafałowi Brejowi – Dyrektorowi Ośrodka Rekolekcyjnego w Lipinkach, który kolejny raz przygarnął i życzliwie potraktował bezdomnych członków „Jastrzębca”. Wielkie Bóg zapłać!

Zachęcamy do wstępowania w szeregi stowarzyszenia. Wszelkie informacje i deklarację znajdziecie na stronie TPZL „JASTRZĘBIEC”, a pytania i wnioski można przesyłać na adres mailowy: biuro@towarzystwojastrzębiec.pl

Finanse Towarzystwa „Jastrzębiec” w 2023 roku

Wpływy na konto Towarzystwa Jastrzębiec wyniosły 81 063,42 zł

 • 40 000,00 zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Kraków na III etap remontu kaplicy Straszewskich
 • 15 000,00 zł – dotacja z PGE na VII Maraton na Orientację Kiwon
 • 12 590,00 zł – darowizny uczestników VII Maratonu na Orientację Kiwon
 • 2 348,50 zł – darowizny na porządkowanie starego cmentarza w Lipinkach (składki w Środę Popielcową i Dzień Zaduszny)
 • 8188,92 zł – kwota zebrana podczas XI Kwesty Listopadowej na rzecz Kaplicy Straszewskich
 • 2860,00 zł – wpływy ze składek członkowskich
 • 65,00 zł – wymiana euro ze zbiórek publicznych (14,30 €)
 • 10,00 zł – zwrot kosztów przesyłki medalu Kiwona (Krzysztof Bieniek)
 • 1,00 zł – zwrot wpłaty na zrzutka.pl

 

Wydatki z konta Towarzystwa „Jastrzębiec” wyniosły 77 211,66 zł

 • 48 722,32 zł – III etap remontu Kaplicy Straszewskich
 • 24 797,77 zł – organizacja VII Maratonu na Orientację Kiwon
 • 1 000,00 zł – porządkowanie starego cmentarza w Lipinkach
 • 861,00 zł – koszt prowadzenia księgowości TPZL „Jastrzębiec”
 • 600,00 – koszt inspektora budowlanego III etapu remontu kaplicy Straszewskich
 • 319,96 zł – nagrody – VIII Zawody Strzeleckie Towarzystwa Jastrzębiec
 • 199,00 zł – wykonanie smyczy Towarzystwa „Jastrzębiec”
 • 151,29 zł – koszt utrzymania domeny i hostingu strony internetowej TPZL „Jastrzębiec”
 • 150,02 – zwrot dotacji do UM Kraków
 • 123,00 zł – kosztorys inwestorski IV etapu remontu Kaplicy Straszewskich
 • 120,00 zł – koszty bankowe
 • 103,30 zł – usługi pocztowe
 • 63,00 zł – zakup materiałów biurowych
 • 1,00 zł – wpłata na zrzutka.pl
Składka członkowska pozostała na niezmienionym poziomie: 
 • 60 zł – składka podstawowa
 • 30 zł – składka dla rencistów i emerytów
 • 60 zł – składka łączna dla małżonków