„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „Remont zabytkowej Kaplicy Straszewskich na działce nr 2090 na cmentarzu w Lipinkach”
mająca na celu ochronę i promocję dziedzictwa lokalnego, stworzenie warunków do kultywowania i rozwoju lokalnych tradycji, w tym tradycji religijnych oraz lokalnej tradycji nafciarskiej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Przewidywane wyniki operacji: Poprawienie estetyki i dostępności obiektu kaplicy cmentarnej jako elementu lokalnej historii oraz miejsca służącego sprawowaniu kultu religijnego. Powiększenie atrakcyjności zabytku dla osób zainteresowanych historią i zwiedzaniem tego typu obiektów. Zachowanie pamięci po dziedziczce Lipinek Hrabinie Jadwidze Straszewskiej, budowniczej kaplicy. Stworzenie miejsca kontemplacji modlitewnych, miejsca do kultywowania i rozwoju lokalnych tradycji religijnych. Kaplica będzie docelowo wykorzystywana do odprawiania nabożeństw okolicznościowych i uroczystości kościelnych,
a ponadto obiekt będzie wykorzystywany jako miejsce wystaw historycznych np. dotyczących historii wsi i gminy Lipinki,
wydobycia ropy na terenie Beskidu Niskiego, ale także historii naszego kraju.

Witaj na stronie „JASTRZĘBCA”

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec” powstało 6 listopada 2011 roku. Założyło je dwudziestu sześciu pasjonatów, którzy przekonani są, że Lipinki stać na więcej.

Towarzystwo „Jastrzębiec” zrzesza ludzi, których sercu bliska jest idea troski o lokalną tożsamość, pamiątki przeszłości, materialne i niematerialne dobra Ziemi Lipińskiej, ale również o współczesność naszej „małej Ojczyzny” i jej przyszłość.

Głównym celem Towarzystwa „Jastrzębiec” jest pobudzanie szerokiej inicjatywy społecznej na rzecz rozwoju Ziemi Lipińskiej. Jesteśmy przekonani, że w naszej lokalnej społeczności tkwią jeszcze olbrzymie pokłady aktywności, które wykorzystać można dla wspólnego działania.

Jeśli bliskie są Ci cele Towarzystwa „Jastrzębiec”, jesteś mieszkańcem Lipinek lub pochodzisz stąd, jeśli z jakichkolwiek powodów jesteś emocjonalnie związany z Ziemią Lipińską, jeśli pragniesz się zaangażować w sukcesywne i pozytywne przekształcanie otaczającej nas rzeczywistości, jesteś kreatywny i masz ciekawe pomysły – jak najszybciej

WYPEŁNIJ DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ

AKTUALNOŚCI

 

Zapraszamy chętnych na jesienną wyprawę na Cieklinkę

Zapraszamy chętnych na jesienną wyprawę na Cieklinkę

W niedzielę 14 października 2012 roku ULKS Lipinki oraz Towarzystwo "Jastrzębiec" zapraszają na jesienną wyprawę na Cieklinkę. Tym razem na trasę wyruszą nie tylko turyści i "kijkarze", ale także biegacze, którzy spróbują swych sił na trasie marszobiegu. Grupę...

czytaj dalej
Drugi ołtarz boczny zabytkowego kościoła w Lipinkach

Drugi ołtarz boczny zabytkowego kościoła w Lipinkach

W sobotę 29 września 2012 r. w barokowym kościele w Lipinkach, remontowanym staraniem ks. Jan Edlinga, znalazł swe miejsce drugi ołtarz boczny z obrazem "Ecce Homo". Restaurowany od wielu miesięcy ołtarz zamontowany został po prawej stronie nawy głównej. Jak...

czytaj dalej
Wizja lokalna kaplicy Straszewskich

Wizja lokalna kaplicy Straszewskich

W czwartek 27 września 2012 roku odbyła się na starym cmentarzu parafialnym w Lipinkach wizja lokalna kaplicy Straszewskich. Wzięli w niej udział przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura Nowy Sącz, ks. proboszcz Wacław Śliwa, a z ramienia...

czytaj dalej

Kalendarium nadchodzących wydarzeń:

no event

Przydatne informacje o Towarzystwie „Jastrzębiec”

 

Obecnie nasze Towarzystwo liczy sobie 37 członków zwyczajnych i jednego Członka Honorowego – tytuł ten nosi od 2012 roku ks. dr Jan Edling. Co czwarty członek „Jastrzębca” nie mieszka w Lipinkach. Kim są członkowie Towarzystwa dowiecie się, zaglądając na stronę: LISTA CZŁONKÓW JASTRZĘBCA Skład władz stowarzyszenia znajdziecie w stopce lub na stronie: WŁADZE JASTRZĘBCA
Walne Zgromadzenia Członków Towarzystwa „Jastrzębiec” odbywają się co roku w lutym lub marcu. Biorą w nich udział wszyscy członkowie stowarzyszenia. Posiedzenia Zarządu Towarzystwa zwoływane są przynajmniej raz na kwartał.
Podstawowa roczna składka członkowska wynosi 60 zł, emeryci i renciści płacą składki w wysokości 30 zł, a wspólnie należący do Towarzystwa „Jastrzębiec” małżonkowie po 45 zł. Składki opłacamy w BS w Lipinkach (numer konta: 59 8628 0000 2001 0009 6667 0001) lub na Walnym Zgromadzeniu Skarbnikowi TPZL.
Oficjalna siedziba Towarzystwa mieści się w Diecezjalnym Ośrodku Profilaktyki i Wychowania im. Św. Józefa w Lipinkach (stara plebania). Korzystamy również z uprzejmości władz samorządowych, organizując spotkania w Domu Wiejskim w Lipinkach.
O prowadzonych pracach staramy się informować na niniejszym portalu prowadzonym przez Wiktora Bubniaka i Piotra Popielarza. Tu znajdziecie wszystkie zapowiedzi nadchodzących wydarzeń: KALENDARIUM WYDARZEŃ JASTRZĘBCA