Pod koniec lipca Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wpisania do rejestru zabytków kaplicy Straszewskich znajdującej się na starym cmentarzu w Lipinkach.

Przypomnijmy, że wniosek o wpis kaplicy złożony został 20 kwietnia z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec”. To pierwszy krok w celu zdobycia środków finansowych na remont tego ważnego dla Lipinek zabytku. Nie zapominajmy także, że w przyszłym roku przypada 110 rocznica śmierci hr. Jadwigi Straszewskiej.