W sobotę 22 kwietnia 2012 roku odbyło się w „starej plebanii” trzecie w tym roku posiedzenie Zarządu Towarzystwa „Jastrzębiec”. Obrady zdominowała dyskusja nad przeprowadzeniem w najbliższych tygodniach społecznej Akcji Porządkowania Starego Cmentarza w Lipinkach.

Decyzja odnośnie daty i formy akcji zapadnie na kolejnym spotkaniu, które odbędzie się już w najbliższą sobotę w budynku Diecezjalnego Ośrodka Profilaktyki i Wychowania w Lipinkach o godz. 19.00. Do wspólnych obrad zaproszeni zostali księża proboszczowie z Lipinek i Pagorzyny, wójt gminy Lipinki, sołtysi i strażacy.

Zebrani jednogłośnie podjęli również uchwałę o zwróceniu się do władz samorządowych z pytaniem o przewidywany kształt obchodów 650 Rocznicy Lokacji Wsi Lipinki, która przypada w roku 2013. Jednocześnie Zarząd Towarzystwa „Jastrzębiec” zadeklarował chęć włączenia się w ewentualne działania w miarę swoich możliwości. Być może w ramach powstałego na tę okazję Komitetu Obchodów.

Towarzystwo „Jastrzębiec” zajmie się także przygotowaniem specjalnych tablic informacyjnych umieszczonych w przedsionku zabytkowego kościoła w Lipinkach, na których znajdzie się po łacinie i po polsku tekst ważnego „dokumentu odpustowego” wydanego dla tegoż kościoła przez kancelarię papieską w 1971 roku. Stary kościół od tego czasu posiada przywilej odpustowy, która przysługuje właściwie wyłącznie bazylikom. Przypomnienie tego faktu i wyeksponowanie go pozwoli zachować jeden z elementów naszego dziedzictwa religijnego i kulturowego.