26 maja, w pierwszym dniu sprzątania starego cmentarza w Lipinkach, udział w akcji wzięło 40 ochotników z Lipinek, Pagorzyny i Bednarskiego, w tym czternastu harcerzy.

Udało się usunąć hałdy śmieci przy głównej alejce, rozpoczęto pracę nad oczyszczeniem obrzeży cmentarza. Akcja zainicjowana przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lipińskiej Jastrzębiec i wsparta przez Wójta Gminy Lipinki i Parafię p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny to początek starań o przywrócenie staremu cmentarzowi w Lipinkach godnego wyglądu. Podczas dwóch kolejnych sobót 26 maja i 2 czerwca stawiamy sobie za cel usunięcie i wywiezienie z cmentarza wszystkich zalegających tam, niekiedy od wielu lat, śmieci.

Po uporządkowaniu w dalszej kolejności planowane jest odkrzaczenie cmentarza i wyrównanie terenu. Trzeba będzie zadbać o zwiększenie liczby kontenerów i ustawienie ich w takich miejscach, aby ułatwić ludziom wrzucanie do nich śmieci. Kontenery muszą być regularnie opróżniane, a starsza część nekropolii systematycznie wykaszana. Kiedy na starym cmentarzu zapanuje porządek, przyjdzie czas na naprawę zniszczonych nagrobków i renowację Kaplicy Straszewskich.

Stary cmentarz w Lipinkach to na razie bardzo zła wizytówka naszej miejscowości. A przecież trzeba pamiętać, że miejsce to jest jednym z najczęściej odwiedzanych przez przyjezdnych. Znajduje się w najbliższym sąsiedztwie piękniejącego z miesiąca na miesiąc zabytkowego kościoła oraz Diecezjalnego Ośrodka Profilaktyki i Wychowania im. Świętego Józefa. Miejsce pochówku naszych przodków nie może wyglądać jak wysypisko śmieci. Dotychczas tak właśnie było i musimy to wspólnie zmienić.

Liczny udział w dzisiejszej akcji sprzątania pozwala mieć nadzieję, że jest to możliwe. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy dziś poświęcili swój czas i nie szczędzili sił, aby uprzątnąć jak najwięcej śmieci ze starego cmentarza. Istnieje spora grupa ludzi, którym nie jest obojętny wizerunek tego tak ważnego dla naszej kultury i tradycji miejsca. Liczę, że za tydzień nasza grupa jeszcze się powiększy i już dziś zapraszam na drugi dzień sprzątania starego cmentarza w Lipinkach – 2 czerwca 2012 roku.

Za tydzień opublikujemy nazwiska wszystkich zaangażowanych w akcję sprzątania i tych, którzy wsparli nas w inny sposób. Nie zapominajcie, że wspólnie tworzymy historię naszej „małej ojczyzny”!