I wszystko już jasne. IX Kwesta Listopadowa, podczas której Towarzystwo „Jastrzębiec” gromadzi środki na remont zabytkowej Kaplicy Straszewskich na starym cmentarzu w Lipinkach, zakończyła się pełnym sukcesem. Udało się zebrać drugą w historii kwotę: 6437,93 zł. To tylko o niespełna 200 złotych mniej niż w rekordowym roku 2018!

Dziękujemy gorąco wszystkim, którzy okazali dziś swą hojność i kolejny raz wsparli ideę remontu zabytkowej kaplicy z 1882 roku, w której pochowana została była dziedziczka Lipinek i pionierka przemysłu naftowego w Galicji – hrabina Jadwiga Straszewska. Przypomnijmy, że w ciągu ostatniej dekady wrzuciliście już do naszych puszek 52 629,98 zł. Pozyskana podczas zbiórki publicznej w tym roku kwota posłuży jako część wkładu własnego do starań o kolejne dotacje na III etap remontu.

Gorąco dziękujemy wszystkim wolontariuszom, którzy poświęcili swój czas w ten słoneczny, ale wietrzny dzień. Podczas IX Kwesty Listopadowej na rzecz remontu kaplicy Straszewskich na starym cmentarzu w Lipinkach służbę pełnili członkowie Towarzystwa „Jastrzębiec”: Krystyna Babiś, Barbara Bartuś, Dorota Czechowicz, Sławomir Deda, Andrzej Gurbisz, Tomasz Knapik, Małgorzata Markowicz, Tomasz Markowicz,  Filip Nawab, Daniel Pyznar, Jan Ślusarz, Piotr Ślusarz Maria Trzaskoś.

Dzielnie wsparli ich po raz pierwszy reprezentanci Stowarzyszenie Miłośników Wsi Kryg „Krygowiacy”: Ewa Kamińska, Angelika Wastag, Elżbieta Wastag Michał Rąpała. W zbiórkę włączyli się również kolejny raz: Krzysztof Deda, Renata RybczykJan Wędrychowicz. W roli kwestarza hrabiny Straszewskiej zadebiutował sołtys Bednarskiego Jerzy Piróg, a najmłodsze pokolenie reprezentowali: Paulina SmydaZofia Stram.

Dziękujemy również Ks. Proboszczowi Wacławowi Śliwie za wsparcie organizowanej przez Towarzystwo „Jastrzębiec” kwesty oraz wszystkie ciepłe słowa zachęty do ofiarności, jakie w ostatnich dniach padły z ambony lipińskiego sanktuarium. Podziękowania należą się także Wójtowi Gminy Lipinki Czesławowi Rakoczemu za pomoc merytoryczną i finansową w pozyskaniu dotacji z LGD Beskid Gorlicki w wysokości 77 tys. złotych. Bez tego życzliwego wsparcia II etap remontu Kaplicy Straszewskich nie byłby możliwy.

Wszystkich pozostałych, którzy wahają się jeszcze, czy dołączyć do ekipy Kwesty Listopadowej na rzecz remontu Kaplicy Straszewskich w Lipinkach, serdecznie zachęcamy do tego odważnego kroku. Wspólnie napiszemy piękną kartę historii Lipinek i pozostawimy przyszłym pokoleniom świadectwo naszej troski o pamięć.