Przedstawiamy sprawozdanie finansowe Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec” za 2022 rok.

Wpływy na konto Towarzystwa Jastrzębiec wyniosły 33 892,62 zł
W tym:

 • 13 500,00 zł – dotacja z PGE na VI Maraton na Orientację Kiwon
 • 10 190,00 zł – darowizny uczestników VI Maratonu na Orientację Kiwon
 • 2 082,57 zł – darowizny na porządkowanie starego cmentarza w Lipinkach (składki w Środę Popielcową i Dzień Zaduszny)
 • 7 300,05 zł – kwota zebrana podczas X Kwesty Listopadowej na rzecz Kaplicy Straszewskich
 • 820,00 zł – wpływy ze składek członkowskich

Wydatki z konta Towarzystwa „Jastrzębiec” wyniosły 25 003,03 zł
W tym:

 • 21 505,21 zł – organizacja VI Maratonu na Orientację Kiwon
 • 1 325,00 zł – porządkowanie starego cmentarza w Lipinkach
 • 861,00 zł – koszt prowadzenia księgowości TPZL „Jastrzębiec”
 • 107,26 zł – koszt utrzymania domeny i hostingu strony internetowej TPZL „Jastrzębiec”
 • 42,00 zł – wykonanie pieczątki „Skarbnik Towarzystwa…”
 • 41,00 zł – opłata za zmiany w pozwoleniu na remont Kaplicy Straszewskich
 • 120,00 zł – koszty bankowe
 • 26,50 zł – usługi pocztowe

Stan konta Towarzystwa „Jastrzębiec” w dn. 31 grudnia 2022 roku to 29 414,30 zł (w tym 13 737,98 zł to środki na remont Kaplicy Straszewskich pochodzące ze zbiórki publicznej nr 2015/3996/OR).

Zarząd TPZL „Jastrzębiec” składa serdeczne podziękowania wszystkim członkom, którzy uregulowali składki członkowskie za rok 2022 i lata poprzednie. Prosimy pozostałe osoby o wpłaty.