Powoli dobiega końca prowadzony przez Towarzystwo „Jastrzębiec” remont dachu zabytkowej Kaplicy Straszewskich na starym cmentarzu w Lipinkach. Prace rozpoczęły się jeszcze w zeszłym roku, ale w związku z zimową aurą zostały przerwane. Finał planowany jest na połowę czerwca.

Zakres pierwszego etapu prac remontowych obejmował rozebranie starego poszycia z blachy ocynkowanej oraz więźby dachowej, której część pamiętała jeszcze XIX wiek. Jeszcze w 2017 roku wykonano nową więźbę i deskowanie, a obecnie dach kaplicy Straszewskich pokrywany jest blachą tytanowo-cynkową o grubości 0,70 mm. takie pokrycie powinno wystarczyć na najbliższe 100 lat.

Na Kaplicę Straszewskich wrócił już po renowacji krzyż stalowy wraz z przepiękną złoconą kulą. Budynek wzbogacił się także o półokrągłe rynny, a w najbliższym czasie wykonane zostaną rury spustowe – oczywiście te elementy również z blachy tytanowo-cynkowej. Choć w XIX i XX wieku kaplica radziła sobie pierwotnie bez orynnowania, na zachowanie tego stanu rzeczy nie zgodził się konserwator zabytków.

Koszt tegorocznych prac na Kaplicy Straszewskich to ponad 70 tys. złotych. Wydatki pokryte zostaną z organizowanych od sześciu lat zbiórek publicznych na obu lipińskich cmentarzach (26 306,24 zł), dotacji PGNiG (30 000,00 zł), środków własnych Towarzystwa „Jastrzębiec” (ok. 4 000,00 zł). O resztę potrzebnych pieniędzy czynione są starania. Prace remontowe wykonuje doświadczona w renowacji zabytków firma „Janosik” Marian Ślazyk z Męciny k. Limanowej.