W sobotni poranek 23 lipca członkowie i sympatycy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec” przygotowali do przewiezienia zakupiony w Cieklinie piaskowiec. Posłuży on do prac renowacyjnych na starym cmentarzu w Lipinkach.

Ponad 100-letni kamień to elementy dawnego ogrodzenia starego dworku w Cieklinie, którego właścicielem jest obecnie Magurski park Narodowy. To właśnie od MPN-u Towarzystwo „Jastrzębiec”zakupiło okazyjnie trzy tony piaskowca. Kamienne elementy, dzięki wspólnemu wysiłkowi, zostały dziś ręcznie załadowane na palety i w przyszłym tygodniu zostaną przetransportowane na stary cmentarz w Lipinkach. O ich przeznaczeniu zadecyduje Zarząd Towarzystwa „Jastrzębiec”, które od kilku lat remontuje zabytkową Kaplicę Straszewskich.

Swój czas i trud poświęcili dzisiaj tej sprawie członkowie „Jastrzębca”: Wiktor Bubniak, Sławomir Deda, Andrzej Gurbisz, Filip Nawab, Piotr Popielarz i Jan Ślusarz. Wsparli ich gościnnie Piotr Jurusik i Paweł Gurbisz. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie. Osobne podziękowania kierujemy do firmy Tartak PUH Sławomir Cieśla, która nieodpłatnie użyczyła na ten cel drewniane palety. Dobrze, że są jeszcze w Lipinkach przedsiębiorcy, którzy nie odmawiają pomocy.