W czwartek 30 marca w Operze Krakowskiej odbył się finał konkursu „Ochrona zabytków Małopolski 2023”. W uroczystej gali wziął udział Jan Ślusarz – Wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec”.

Jan Ślusarz odebrał z rąk marszałka Witolda Kozłowskiego promesę w wysokości 40 tys. złotych na III etap remontu zabytkowej Kaplicy Straszewskich na starym cmentarzu w Lipinkach. Dofinansowanie przeznaczone zostanie na odtworzenie tynków zewnętrznych, gzymsów, parapetów i remont ślusarki okiennej. Wykorzystane zostaną również pieniądze zebrane podczas ostatnich zbiórek publicznych przeprowadzonych w dzień Wszystkich Świętych. Prace budowlane powinny ruszyć jeszcze tej wiosny.

W tegorocznej edycji konkursu „Ochrona zabytków Małopolski” rywalizowało ponad 200 projektów z całego województwa. Ostatecznie przyznano środki na 92 zadania na łączną kwotę 4 milionów złotych. Wśród nich doceniony został projekt Towarzystwa „Jastrzębiec”, które 11 lat temu złożyło wniosek o wpisanie Kaplicy Straszewskich do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego i od tego momentu konsekwentnie działa na rzecz odnowy tego ważnego dla naszej tożsamości budynku.

Przy tej okazji serdeczne podziękowania dla całej społeczności Lipinek i pozostałych wiosek gminy za nieustające wsparcie tej inicjatywy. Wyrazem tego wsparcia jest choćby hojność okazywana na corocznych kwestach w dzień Wszystkich Świętych, kiedy zbierane są datki na remont Kaplicy Straszewskich. Gorące podziękowania dla wszystkich kwestarzy i ofiarodawców. Wielka wdzięczność należy się również Ks. Proboszczowi Wacławowi Śliwie i Wójtowi Gminy Lipinki Czesławowi Rakoczemu wspierającym dzieło remontu kaplicy i przywrócenia godnego wyglądu staremu cmentarzowi w Lipinkach.Zdradzić możemy, że Towarzystwo „Jastrzębiec” złożyło kolejny wniosek o dotację na Kaplicę Straszewskich (Rządowy Program Odbudowy Zabytków), który ma wielką szansę na pozytywne rozpatrzenie. Przyznane z tego programu środki pozwoliłyby właściwie na niemal zakończenie prac renowacyjnych. Trzymamy kciuki!

Fotografia główna: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego