W Wielką Sobotę w kościele parafialnym w Lipinkach podczas Liturgii Wigilii Paschalnej, która rozpocznie się o godz. 19.00, przeprowadzona zostanie specjalna składka na porządkowanie starego cmentarza.

Składkę przeprowadzi Parafia Lipinki w porozumieniu z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec”. Kwota zebrana podczas wielkosobotniej składki wykorzystana zostanie w całości na kolejne prace porządkowe i renowacyjne prowadzone od paru lat staraniem Towarzystwa „Jastrzębiec” na starym cmentarzu w Lipinkach. Przypomnijmy, że ostatnia składka „na tacę” zbierana w Dzień Zaduszny (2.11.2013) podczas porannej mszy świętej w zabytkowym kościele z przeznaczeniem na porządkowanie terenu starego cmentarza w Lipinkach przyniosła 1023,50 zł.

W zeszłym roku część zebranej kwoty przeznaczona została na na uporządkowanie oraz renowację grobu Rodzin Dobruckich i Bembnów. Pieniądze wykorzystano również na finansowanie prac porządkowych na starym cmentarzu – głownie wykaszanie i odkrzaczanie terenu cmentarza (paliwo do wykaszarek, linka tnąca, worki na śmieci, rękawice ochronne, napoje oraz batoniki dla pracujących na cmentarzu). Osoby pracujące wykorzystywały swój prywatny sprzęt, a pracę wykonywały nieodpłatnie.

Zwracamy się z wielką prośbą o hojne wsparcie wspólnej inicjatywy TPZL „Jastrzębiec” i Parafii Lipinki. Wasza ofiarność pomoże przeprowadzić kolejne prace zmierzające do przywrócenia staremu cmentarzowi w Lipinkach godnego wyglądu. Ta sprawa nam wszystkim powinna szczególnie leżeć na sercu. Dziękujemy za zrozumienie i życzliwość!