Jak co roku wierni parafii Lipinki, podczas mszy świętych w Środę Popielcową, składali datki na tacę przeznaczone na prace porządkowe na starym cmentarzu. Zbiórka prowadzona jest wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec”.

Tym razem złożono na tacę kwotę 1649,50 zł oraz 20 eurocentów. Suma ta przeznaczona zostanie na drobne prace porządkowe na terenie starego cmentarza w Lipinkach. Jednocześnie Parafia Lipinki oraz Gmina Lipinki (będąca właścicielem połowy nekropolii) przymierzają się do wymiany ogrodzenia cmentarza od strony drogi powiatowej oraz remontu starej, kutej bramy cmentarnej. W pracach i partycypowaniu kosztów uczestniczyć będzie również Towarzystwo „Jastrzębiec”. Termin nie jest jeszcze znany.

Kończy się natomiast postępowanie ofertowe na kolejny etap remontu zabytkowej Kaplicy Straszewskich, które potrwa tylko do wtorku 20 lutego. W jego ramach wyłoniona zostanie firma, która wykona tynki zewnętrzne kaplicy, uzupełni drobne elementy kamienne, odtworzy kamienny krzyż na fasadzie budynku oraz witraże w oknach kaplicy. Dofinansowanie na ten cel Towarzystwo Jastrzębiec pozyskało z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Polski Ład).

Dziękujemy serdecznie Lipiniakom za hojność okazaną w Środę Popielcową. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec” składa również podziękowania na ręce Ks. Proboszcza Wacława Śliwy za rozpropagowanie i przeprowadzenie składki na porządkowanie starego cmentarza w Lipinkach.