W dniu 5 marca 2022 roku o godz. 18.00 w Diecezjalnym Ośrodku Profilaktyki i Wychowania im. Św. Józefa w Lipinkach (ośrodek rekolekcyjny) odbędzie się XV Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec”. Gorąco zachęcamy wszystkich członków i sympatyków Towarzystwa „Jastrzębiec” do wzięcia udziału w spotkaniu.

Porządek XV Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec”:

 1. Otwarcie obrad XV Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa „Jastrzębiec” przez Prezesa Towarzystwa „Jastrzębiec”.
 2. Wybór Przewodniczącego XV Walnego Zgromadzenia Towarzystwa „Jastrzębiec”.
 3. Wybór Sekretarza oraz Członka Prezydium.
 4. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał, przedstawienie proponowanego porządku obrad i przyjęcie go z ewentualnymi zmianami.
 5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania merytorycznego i finansowego Towarzystwa za rok 2022.
 6. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej na temat pracy Zarządu oraz finansów za rok 2022.
 7. Podjęcie uchwały nr 1/43/2023/XVWZ w sprawie przyjęcia/nieprzyjęcia sprawozdania finansowego Towarzystwa” za rok 2022.
 8. Przedstawienie propozycji Planu Pracy Towarzystwa „Jastrzębiec” na 2023 rok i dyskusja:
  • III etap remontu Kaplicy Straszewskich na starym cmentarzu w Lipinkach,
  • organizacja VIII Zawodów Strzeleckich Towarzystwa „Jastrzębiec” (maj 2023),
  • zbiórki na porządkowanie Starego Cmentarza w Lipinkach (luty i listopad 2023),
  • organizacja VII Maratonu na Orientację KIWON (lipiec – 7 października 2023),
  • przygotowanie i złożenie wniosku do KRS o nadanie Towarzystwu statutu OPP (marzec-czerwiec 2023),
  • organizacja XI Kwesty Listopadowej na rzecz remontu Kaplicy Straszewskich (1 listopada 2023),
  • wykonanie nagrobka powstańca styczniowego Ludwika Miętty-Mikołajewicza (jesień 2023) – 180. rocznica urodzin i 160. rocznica wybuchu powstania styczniowego,
  • stworzenie miejsca pamięci (pomnika, tablicy) dla uczczenia żołnierzy walczących o niepodległość i w wojnie polsko-bolszewickiej,
  • inne
 9. Podjęcie uchwały nr 2/44/2023/XVWZ zatwierdzającej Plan Pracy Towarzystwa „Jastrzębiec” na rok 2023.
 10. Dyskusja na temat wysokości składki członkowskiej w roku 2023 (propozycja obniżenia łącznej składki dla małżeństw).
 11. Podjęcie uchwały nr 3/45/2023/XVWZ zatwierdzającej wysokość składki członkowskiej Towarzystwa „Jastrzębiec” na rok 2023.
 12. Sprawy bieżące:
  • omówienie terminarza i zakresu III etapu remontu Kaplicy Straszewskich,
  • omówienie planów nadania Towarzystwu statutu OPP,
  • omówienie przygotowań do VII Maratonu na Orientację KIWON (termin 7.10.2023 r.),
  • inne.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad XV Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa „Jastrzębiec”.

Serdecznie zachęcamy osoby, które pragną włączyć się w prace Towarzystwa „Jastrzębiec” o wzięcie udziału w Walnym Zgromadzeniu i ewentualne złożenie deklaracji członkowskiej. Formularze dostępne będą na miejscu, można je też pobrać ze strony Towarzystwa „Jastrzębiec” – TUTAJ. W razie pytań prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny – tel. 600 605 588.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do członków o sprawdzenie stanu płatności składki członkowskiej (informacji udzielają również Filip Nawab i Piotr Popielarz) i ewentualne wyrównanie należności. Serdecznie dziękujemy za terminowe opłacanie składek.