W dniu 20 października 2013 roku o godz 14.00 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec” organizuje dla wszystkich chętnych zawody strzeleckie. Odbędą się one w stałym miejscu zabytkowego parku w Lipinkach.

W ramach zawodów przeprowadzona zostanie konkurencja strzelecka polegająca na strzelaniu z karabinka pneumatycznego do tarczy sportowej oddalonej o 10 metrów z pozycji strzeleckiej leżąc z wykorzystaniem podpórki. Każdy z biorących udział w zawodach odda 3 strzały próbne i 10 ocenianych w czasie 13 minut. Po trzech strzałach próbnych następuje sprawdzenie wyników a później strzelanie oceniane. Do końcowego wyniku liczone będzie 10 najlepiej punktowanych przestrzelin.

Zawody strzeleckie przeprowadzone zostaną w czterech kategoriach: kobiet, mężczyzn (18+) oraz dziewcząt i chłopców w wieku poniżej 18 lat. Za zajęcie I miejsca w każdej kategorii nagrodą będzie okolicznościowy puchar oraz dyplom, za zajęcie miejsc II-III w każdej kategorii dyplomy.

Zawodnicy strzelać będą z karabinków będących w dyspozycji organizatorów zawodów; zobowiązani są wysłuchać instruktażu oraz zachować zasady bezpieczeństwa, zawodnicy w trakcie strzelania wykonują polecenia prowadzącego strzelanie.