Sąd Rejonowy w Krakowie przyjął wniosek Towarzystwa „Jastrzębiec” o dokonanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i wprowadził 22 marca 2017 r. zmiany będące następstwem uchwał podjętych na IX Walnym Zgromadzeniu Członków TPZL.

Przypomnijmy, że 5 marca 2017 r. zmienił się skład Zarządu stowarzyszenia – miejsce Jana Szkaradka jako Członka Zarządu zajął Andrzej Gurbisz. Jan Szkaradek zrezygnował z pracy w Zarządzie z powodu nadmiaru obowiązków zawodowych związanych z objęciem funkcji Sekretarza Miasta i Gminy Biecz. Zmienił się również skład Komisji Rewizyjnej Towarzystwa. Miejsce Witolda Bochenka zajął właśnie Jan Szkaradek, a Wiktora Bubniaka zastąpił Tomasz Markowicz.

AKTUALNY ODPIS Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO