W niedzielę 5 marca 2017 roku odbyło się w ośrodku rekolekcyjnym w Lipinkach IX Walne Zgromadzenie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec”, podczas którego członkowie stowarzyszenia podsumowali swą działalność i wybrali nowe władze na lata 2017-2021.

Walne Zgromadzenie obdarzyło zaufaniem dotychczasowy Zarząd TPZL „Jastrzębiec”, ponownie wybierając na stanowisko prezesa Piotra Popielarza, wiceprezesa – Jana Ślusarza, skarbnika – Marię Zajdel oraz członka Zarządu – Krystynę Babiś. Z zasiadania w Zarządzie, w związku z obowiązkami sekretarza Miasta i Gminy Biecz, zrezygnował Jan Szkaradek, który jednocześnie wybrany został do Komisji Rewizyjnej „Jastrzębca”. Na jego miejsce powołany został Andrzej Gurbisz. Funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej nadal pełnił będzie Tomasz Knapik, a trzecim członkiem organu kontrolnego TPZL wybrany został Tomasz Markowicz.

Towarzystwo „Jastrzębiec” liczy obecnie 39 członków zwyczajnych oraz członka honorowego – ks. dra Jana Edlinga. W niedzielnym spotkaniu udział wzięło 24 członków TPZL. Poza wyborem nowych władz omówili oni dotychczasową działalność stowarzyszenia w latach 2011-2016 oraz plany na najbliższą przyszłość.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec” za rok 2016

Zarząd Towarzystwa „Jastrzębiec” w 2017 roku działał zgodnie ze Statutem oraz Planem pracy na rok 2017 uchwalonym na Walnym Zgromadzeniu 6 marca 2016 roku. W ciągu roku podejmowano następujące działania:

 

 1. W lutym wspólnie z Parafią Lipinki przeprowadzona została składka na porządkowanie starego cmentarza w Lipinkach, która przyniosła kwotę 807 zł.
 2. W marcu 2015 roku zorganizowane zostało Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa  Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec”, w którym udział wzięli Wójt Gminy Lipinki Czesław Rakoczy oraz Proboszcz Parafii Lipinki Wacław Śliwa.
 3. 11 marca kilkoro naszych członków reprezentowało Towarzystwo „Jastrzębiec” podczas Ekstremalnej Drogi Krzyżowej na Cieklinkę. Na potrzeby grupy wykonany został specjalny baner promujący nasze Towarzystwo podczas wyjścia na Cieklinkę i mszy świętej.
 4. W maju przedstawiciele Towarzystwa „Jastrzębiec” brali udział w wizycie w Lipinkach rodziny Gondek z Brazylii, których przodkowie wyemigrowali z Lipinek na początku XX wieku. Podczas kilkugodzinnej wizyty pokazano gościom najważniejsze miejsca związane z historią i współczesnością Lipinek.
 5. W sierpniu kol. Jacek Szary przygotował projekt legitymacji TPZL, a następnie wydrukował 40 egzemplarzy. Zostaną one jeszcze w marcu wypełnione i przekazane członkom Towarzystwa.
 6. W październiku trwały przygotowania do Kwesty Listopadowej polegające na skompletowaniu listy kwestarzy, wykonaniu nowych identyfikatorów, przygotowaniu puszek kwestarskich, a także rozwieszeniu banerów informacyjnych i przeprowadzeniu działań promocyjnych Kwesty.
 7. W październiku trwały rozmowy z firmą Alp_Lin p. Adama Piątkiewicza w sprawie wyceny prac związanych z usunięciem niebezpiecznych drzew na terenie cmentarza parafialnego w Lipinkach.
 8. 1 listopada na obu cmentarzach w Lipinkach przeprowadzona została V Kwesta Listopadowa, która przyniosła sumę 5010,15 zł oraz 2 euro. W kweście wzięło udział 20 osób: Krystyna Babiś, Barbara Bartuś, Dorota Czechowicz, Krzysztof Deda, Mirosław Deda, Sławomir Deda, Andrzej Gurbisz, Mariusz Habas, Tomasz Knapik, Waldemar Kupiec, Bronisława Mika, Małgorzata Markowicz, Tomasz Markowicz,  Filip Nawab, Piotr Popielarz, Daniel Pyznar, Małgorzata Sterzel-Habas, Jan Ślusarz, Maria Trzaskoś, Jan Wędrychowicz. Przeliczenia zebranej kwoty dokonali tego samego dnia wieczorem i protokół sporządzili: Tomasz Knapik, Małgorzata Markowicz, Tomasz Markowicz i Piotr Popielarz.
 9. Łącznie po przeprowadzeniu 5 zbiórek publicznych i wydaniu 7000,00 zł na projekt dysponujemy na remont kaplicy Straszewskich kwotą 20 867,04 zł.   Kosztorysowy koszt renowacji kaplicy wyliczony został na 290 tys. złotych. Wkład własny, w zależności od programu, to 25-40%.
 10. W Dzień Zaduszny 2 listopada wspólnie z Parafią Lipinki przeprowadzona została składka na porządkowanie starego cmentarza w Lipinkach, która przyniosła kwotę 456,00 zł. Na obecną chwilę TPZL „Jastrzębiec” dysponuje na porządkowanie starego cmentarza kwotą ok. 2600 zł.
 11. W listopadzie i grudniu trwały konsultacje członków Zarządu z przedstawicielami Gminy Lipinki w celu wspólnego złożenia do LGD Beskid Gorlicki fiszki projektowej „Cudze chwalicie – swego nie znacie, dlatego nie promujecie”. Fiszka programowa została złożona w LGD.
 12. W pierwszej połowie listopada na terenie cmentarza przy obecności przedstawiciela TPZL „Jastrzębiec” odbyło się szacowanie kosztów wycinki drzew. Wstępny koszt to ok. 15-20 tys. złotych. Natychmiast należałoby usunąć kilka najbardziej zagrażających nagrobkom i ludziom drzew (ok. 8-10 tys. złotych). Przeprowadzona przez pana Adama Piątkiewicza, który przyjechał do Lipinek na zaproszenie TPZL „Jastrzębiec”, wstępna ekspertyza dendrologiczna wykazała, że drzew zagrażających nie tylko nagrobkom, ale przede wszystkim ludziom, jest na starym cmentarzu co najmniej 15. Drzewa te są albo zaatakowane przez choroby grzybowe (zwłaszcza jesiony) i przepróchniałe u podstawy, albo wypalanie leżących wokół nich śmieci naruszyło ich pnie, albo mają zbyt słaby system korzeniowy.
 13. W grudniu otrzymaliśmy z Brazylii od rodziny Gondek darowiznę w wysokości 390 dolarów, 5 euro i 40 złotych. Po wymianie obcej waluty wpłacono na konto TPZL kwotę 1613,35 zł.
 14. Dodatkowo w ciągu całego roku 2016:
 • odbyły się 4 spotkania i konsultacje telefoniczne Zarządu w ważnych dla Towarzystwa sprawach;
 • nad obsługa finansową, wszelkimi rozliczeniami i księgowością Towarzystwa „Jastrzębiec” czuwała skarbnik kol. Maria Zajdel;
 • Zarząd koordynował  4 akcje wykaszania cmentarza (maj, czerwiec, sierpień i październik) połączone z drobnymi pracami porządkowymi;
 • Zarząd współpracował z władzami Gminy Lipinki w sprawie wywózki śmieci z terenu starego cmentarza w okresie Świąt Wielkanocnych, przed Świętem Wniebowzięcia NMP oraz przed Wszystkimi Świętymi;
 • prowadzono działania zmierzające do zwiększenia liczby członków Towarzystwa; prowadzono rozmowy na temat stałej siedziby TPZL „Jastrzębiec”;
 • publikowano informacje o działalności Towarzystwa w mediach elektronicznych; inne działania wynikające z zapisów statutowych.