W sierpniu 2017 roku powstał wzór legitymacji członka Towarzystwa „Jastrzębiec”, który opracował kol. Jacek Szary. Na razie legitymacja znajduje się w fazie konsultacji i uzgodnień – członkowie „Jastrzębca otrzymają ją w przyszłym roku.

Legitymacja „Jastrzębca” to kolejny znak rozpoznawczy członków naszego Towarzystwa, który na pewno przyczyni się do budowania tożsamości organizacji i integrowania należących do niej osób. Legitymacja służyć będzie również do rejestrowania zapłaconych składek członkowskich. Nie wszyscy pamiętają bowiem, czy opłacili składki na dany rok.

Serdecznie dziękujemy kol. Jackowi Szaremu, który od początku istnienia „Jastrzębca” wspiera Towarzystwo, wykonując nieodpłatnie między innymi papier i koperty firmowe, identyfikatory na Kwestę Listopadową czy kalendarze.