Na pierwszym w tym roku spotkaniu Zarządu Towarzystwa „Jastrzębiec”, które odbyło się 19 stycznia, podjęto decyzję o terminie I Walnego Zgromadzenia. Odbędzie się ono 5 lutego 2012 roku, o godz. 16.00 w budynku DOPiW Lipinki (stara plebania).

Członkowie Zarządu podsumowali przebieg rejestracji Towarzystwa Jastrzębiec, która została już zakończona. Od momentu uzyskania przez stowarzyszenie numeru KRS bardzo szybko udało się załatwić formalności dotyczące numeru REGON, NIP oraz konta bankowego. W tym miejscu serdeczne podziękowania dla pani Haliny Dybaś, Prezes BS w Lipinkach, za życzliwe wsparcie i wszelką pomoc.

I Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec” podejmie wiele ważnych decyzji. Przede wszystkim członkowie stowarzyszenia uchwalą Plan Pracy na rok 2012, przyjmą Regulamin Obrad, zadecydują o wysokości składek członkowskich. Zarząd Towarzystwa „Jastrzębiec” zaproponuje zebranym wydanie Oświadczenia w obronie dobrego imienia mieszkańców Lipinek i Gminy Lipinki oraz podjęcie Apelu do władz samorządowych w sprawie przyspieszenia prac zmierzających do renowacji zabytkowego dworu i parku w Lipinkach.

Do udziału w I Walnym Zgromadzeniu serdecznie zapraszamy Członków Założycieli oraz wszystkich, którym leży na sercu dobro Ziemi Lipińskiej i chcieliby włączyć się w działania Towarzystwa „Jastrzębiec”. W ciągu najbliższych paru dni pojawi się w NIS Lipinek oficjalne zaproszenie oraz dostęp do deklaracji, którą powinien wypełnić kandydat na członka naszego stowarzyszenia. Zapraszamy również gorąco tych, którzy na razie nie chcą deklarować chęci wstąpienia do Towarzystwa „Jastrzębiec”.