Mieszkańcy Bednarskiego pragną włączyć się w kwestę na rzecz remontu barokowego kościoła w Lipinkach. Z taką inicjatywą wystąpił sołtys Bednarskiego – Jerzy Piróg. Zbiórka publiczna zorganizowana zostanie we wtorek 14 sierpnia w godzinach popołudniowych.

Podczas kwesty, którą przeprowadzą sołtys Bednarskiego oraz pani Ewa Polaszek z Koła Gospodyń Wiejskich, rozprowadzane będą, tak samo jak w Lipinkach, kalendarze okolicznościowe na rok 2013. Uzyskane w ten sposób pieniądze przekazane zostaną na trwający nieprzerwanie od roku 2006 remont zabytkowej świątyni.

Cieszy fakt, że mieszkańcy Bednarskiego, choć obecnie należą do parafii Pagorzyna, nie zapominają o swoich korzeniach. Aż do 1997 roku stary kościół w Lipinkach był ich świątynią, z którą związani są emocjonalnie do tej pory. To tam byli chrzczeni, tam brali śluby i tam żegnali swych bliskich odchodzących z tego świata. Mury lipińskiej świątyni są przesiąknięte również ich modlitwami.

Inicjatorom kwesty na Bednarskim dziękujemy za pomysł. Mieszkańców prosimy o hojne datki lub przynajmniej dobre słowo. Przypominamy, że zbiórka publiczna przeprowadzona zostanie na mocy Decyzji Starosty Gorlickiego nr OR.5311.3.2012 z dnia 11 lipca 2012 roku.