Towarzystwo „Jastrzębiec”, realizując uchwałę Zarządu z 2012 roku, zleciło wykonanie tzw. tablicy odpustowej, która umieszczona zostanie w przedsionku zabytkowego kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lipinkach.

Tablica ze szkła hartowanego będzie informować o przywileju wydanym 24 lutego 1971 roku przez Świętą Penitencjarię Apostolską dotyczącego możliwości uzyskania raz w roku pod zwykłymi warunkami odpustu zupełnego każdemu, kto odwiedzi pobożnie zabytkową świątynię w Lipinkach. W projekcie tablicy wykorzystany został oryginalny łaciński dokument potwierdzający przywilej oraz jego tłumaczenie na język polski. Projekt wykonała, po konsultacji z ks. dr. Janem Edlingiem, firma Arpireklamy z Gorlic.

Ufundowana przez Towarzystwo tablica, która pojawi się w barokowej świątyni 13 maja 2017 roku w 100. rocznicę Objawień Fatimskich, przyczyni się do przywrócenia należnej rangi tego ważnego dla Ziemi Lipińskiej miejsca. Przypomnijmy, że nasze stowarzyszenie za cel statutowy postawiło sobie m.in. podejmowanie działań na rzecz ochrony, dokumentacji i konserwacji zabytków Ziemi Lipińskiej, a także aktywną ochronę narodowego dziedzictwa lokalnego.