W niedzielę 30 listopada 2014 roku na VI Walnym Zgromadzeniu zebrali się członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec”. Podczas obrad podjęto uchwały o drobnych zmianach w Statucie stowarzyszenia, a także uchwałę o wsparciu finansowym remontu kapliczki św. Marcina w Lipinkach.

W spotkaniu, które po dłuższej przerwie odbyło się w auli Diecezjalnego Ośrodka Profilaktyki i Wychowania im św. Józefa w Lipinkach, uczestniczyło 21 członków zwyczajnych Towarzystwa „Jastrzębiec”. Zebrani jednogłośnie przyjęli zaproponowane zmiany w Statucie. Dotyczyły one: organizacji Walnego Zgromadzenia raz w roku w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca, ustalenia kwartalnych spotkań Zarządu oraz zmiany czasu oczekiwania na drugi termin Walnego Zgromadzenia. Wszystkie wprowadzone kosmetyczne poprawki usprawnią działalność organizacji.

Członkowie TPZL „Jastrzębiec” jednogłośnie zgodzili się na wsparcie finansowe kwotą 500 zł remontu zabytkowej kapliczki św. Marcina, przy której co roku 11 listopada organizowana jest msza święta w intencji Ojczyzny. Tłumnie biorą w niej udział mieszkańcy Lipinek i okolicznych miejscowości. Do tej pory sodki na remont kapliczki przekazały w formie darowizny: Delikatesy Centrum Lipinki (1000 zł), Gminna Spółdzielnia „SCh” w Lipinkach (1000 zł) i Bank Spółdzielczy w Lipinkach (500 zł).

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia omówili również bieżącą pracę Towarzystwa „Jastrzębiec” skupiając się przede wszystkim na ostatnich działaniach: przeprowadzeniu III Kwesty Listopadowej na obu lipińskich cmentarzach, przygotowaniu przez Pracownię Architektoniczną TECTUM projektu remontu Kaplicy Straszewskich w Lipinkach, wsparciu finansowym budowy siłowni na wolnym powietrzu przy budynku starej plebanii. Prezes TPZL „Jastrzębiec” Piotr Popielarz zaproponował również wykonanie dla wszystkich członków stowarzyszenia metalowych znaczków organizacyjnych. W związku z różnymi głosami na ten temat, jakie pojawiły się podczas dyskusji, podjęcie decyzji przesunięto na termin późniejszy.

Jednym z ważnych punktów obrad było przedstawienie informacji o finansach Towarzystwa „Jastrzębiec” (wg stanu na dzień 5 listopada 2014).  Łącznie na koncie Towarzystwa znajduje się: 17 909,99 zł. W tym:

  • środki na remont Kaplicy Straszewskich w Lipinkach: 10 437,72 zł
  • środki na porządkowanie starego cmentarza w Lipinkach: 1413,38 zł
  • darowizna z BS Lipinki na turniej szachowy: 300,00 zł
  • darowizny na remont kapliczki św. Marcina w Lipinkach: 2500,00 zł

Razem do dyspozycji na cele różne pozostaje: 3258,85 zł. Zaległości w opłacaniu składek członkowskich za lata 2012-2014 wynoszą: 2190,00 zł, z czego większość to tegoroczne składki, które powinny wpłynąć do 31 grudnia 2014 roku.

Kolejne VII Walne Zgromadzenie odbędzie się w niedzielę 15 lutego 2015 roku w budynku DOPiW Lipinki o godz. 16.00. Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Towarzystwa „Jastrzębiec” (obecnie do stowarzyszenia należy 38 osób) oraz tych, którzy pragną włączyć się w prace naszej organizacji.Chętnych do współpracy prosimy o kontakt mailowy: popielarz@elipinki.pl lub telefoniczny: tel. 600 605 588. Zajęcie znajdzie się dla każdego 🙂