Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec” otrzymało kolejną dotację na remont zabytkowej Kaplicy Straszewskich na starym cmentarzu w Lipinkach. Kwotę 40 tys. zł na remont XIX-wiecznej kaplicy przyznał w poniedziałek Sejmik Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Ochrona zabytków Małopolski 2023”.

Pozyskane ze środków Województwa Małopolskiego pieniądze pokryją, ale tylko w części, III etap remontu Kaplicy Straszewskich. W jego ramach przewidziane zostały prace renowacyjne tynków zewnętrznych i wewnętrznych budynku, remont ślusarki okiennej z uzupełnieniem witraży oraz odtworzenie kamiennych parapetów. W sumie koszt wszystkich robót tego etapu to ok. 200 tys. złotych.

Zarząd Towarzystwa „Jastrzębiec” szuka możliwości pozyskania dodatkowych środków, które umożliwiłyby sfinalizowanie III etapu remontu Kaplicy Straszewskich. W najbliższych dniach złożone zostaną kolejne wnioski o dotacje. Do wykorzystania pozostaje także kwota zebrana podczas dwóch ostatnich kwest w dzień Wszystkich Świętych, czyli 13 737,98 zł.

Zarząd „Jastrzębca” dziękuje wszystkim zaangażowanym w ratowanie naszego dziedzictwa kulturowego. Osobne podziękowania za życzliwą pomoc w przygotowaniu wniosku o dotację należą się władzom samorządowym z Wójtem Gminy Lipinki Czesławem Rakoczym na czele oraz pracownikom Urzędu Gminy Lipinki. Z ramienia Towarzystwa projekt pilotował i nadzorował Jan Ślusarz.

Wczorajszą decyzją Sejmik Województwa Małopolskiego przyznał dotację 92 wnioskodawcom z całej Małopolski. Również 40 tys. zł otrzymała Parafia Greckokatolicka pw. Narodzenia NMP w Rozdzielu na konserwację dekoracji malarskich na sklepieniu i ścianach w prezbiterium. Łącznie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa małopolskiego przyznano dotacje w ogólnej kwocie 4 000 000 zł.